LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Priznanja za zapažena postignuća

Sveučilište dodijelilo posebno priznanje timu koji radi na realizaciji kompleksa dubrovačkog doma

Sveučilište u Dubrovniku dodijelilo je posebna priznanja svojim djelatnicima za ostvarena postignuća u protekloj godini.

Sveučilište u Dubrovniku dodijelilo je posebna priznanja svojim djelatnicima za ostvarena postignuća u protekloj godini.

Krajem svake kalendarske godine Sveučilište u Dubrovniku dodjeljuje priznanja svojim zaposlenicima koji su ostvarili zapažena postignuća u toj godini. Svečanost dodjele ovog je puta izostala, ali su im priznanja svakako uručena elektronski, sukladno Odluci donesenoj na sjednici Senata, održanoj 16. prosinca. 

Prof. dr. sc. Vlasta Bartulović s Odjela za akvakulturu, izv. prof. dr. sc. Iris Mihajlović s Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, dr. sc. Dinka Lale s Odjela za elektrotehniku i računarstvo, izv. prof. dr. sc. Davor Pauković s Odjela za komunikologiju, doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić i dr. sc. Margarita Bego s Odjela za umjetnost i restauraciju dobili su priznanja za osobita postignuća u nastavi i radu sa studentima

Priznanje za dugogodišnji doprinos u radu i razvoju sveučilišne sastavnice ostvarili su: Miško Šanje sa Zavoda za mediteranske kulture, Jelena Dubelj s Pomorskog odjela, izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević s Odjela za akvakulturu i doc. dr. sc. Marija Gjurašić sa studija Povijest Jadrana i Mediterana.

Također, proglašeni su dobitnici priznanja za osobita postignuća u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i umjetničko-istraživačkom radu. Godišnje priznanje za najveći broj znanstvenih radova u prvom i drugom kvartilu časopisa indeksiranih u bazi WoS zavrijedili su prof. dr. sc. Branko Glamuzina za područje prirodnih znanosti, prof. dr. sc. Vlatko Lipovac za područje tehničkih znanosti, izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić za područje društvenih znanosti te doc. dr. sc. Kruno Bonačić za područje biotehničkih znanosti. Za postignuća kao što su nacionalne ili međunarodne nagrade za znanstveno-istraživački, umjetničko-istraživački i umjetnički rad priznanje je dobio doc. dr. sc. Stjepan Srhoj s Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, za Državnu nagradu za znanost za 2019. godinu. Za znanstveni rad s najvišim brojem citata u bazi Web of Science godini za koju se dodjeljuje priznanje je dobio izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, a za sveukupnu najvišu citiranost u bazi Web of Science u godini za koju se dodjeljuje prof. dr. sc. Branko Glamuzini.

Prepoznata su i postignuća u projektima, suradnji i pružanju usluga iz djelokruga rada Sveučilišta. Godišnje priznanje za voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodno kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima za najvišu ugovorenu novčanu vrijednost znanstvenih projekata dobila je izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, a godišnje priznanje za voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima suradnje s institucijama i gospodarstvom zaposleniku koji je ugovorio i realizirao projekt ili drugu vrstu usluga s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama, odnosno gospodarstvom najviše novčane vrijednostima dobio je doc. dr. sc. Nenad Antolović.

Na koncu, priznanje za osobit doprinos u radu i razvoju Sveučilišta dobio je projektni tim Kompleksa Studentskog doma za dugogodišnji rad na istom koji čine: Marko Potrebica, Marija Žuvelek, Miše Galjuf, Jelena Čoić, Božo Tomić i Nebojša Stojčić.
FOTO: UNIDU