LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Edukacija učenika o ljudskim pravima

Projekt "Reci, pa ispeci" završio objavom video radova

U Učeničkom domu "Podmurvice" održale su se radionice o ljudskim pravima i radionice videokativizma. Objavljeni radovi izrađeni su tijekom projekta.

U Učeničkom domu "Podmurvice" održale su se radionice o ljudskim pravima i radionice videokativizma. Objavljeni radovi izrađeni su tijekom projekta.

Kroz projekt Reci, pa ispeci provodila se edukacija učenika iz Učeničkog doma Podmurvice Rijeka o ljudskim pravima i građanskoj participaciji te videoaktivizmu. Projekt su provodile udruge Filmaktiv i Udruga Pariter u suradnji s Domom, a financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

Završna prezentacija učeničkih video radova i izložba fotografija u sklopu projekta održala se 9. lipnja 2016. u Art-kinu Croatia. Sada su video radovi dostupni i online, na službenom Vimeo kanalu udruge Filmaktiv.

Učenice i učenici su kroz neformalnu edukaciju i puno praktičnog rada učili o temama civilnog društva poput ljudskih prava, međuvršnjačkog nasilja, diskriminacije na temelju roda, spola, etniciteta, vjerskog i seksualnog opredjeljenja. Odnosno, upoznavalo ih se s pitanjima koja su nedovoljno zastupljena u medijima i nerado u središtu promišljanja suvremenog hrvatskog društva.

Polaznici/e su se tijekom susreta poticali na promišljanje i artikuliranje stavova o problemima i potrebama njihove okoline, a kreativni izričaj u formi videa postao je način artikulacije potreba šire društvene zajednice u kojoj žive. Time projekt značajno doprinosi povećanju aktivnog sudjelovanja mladih u rješavanju problema u zajednici.

Kroz radionice o ljudskim pravima učenici/e su na interaktivan način učili o ljudskim pravima, diskriminaciji, aktivnom građanstvu, ravnopravnosti spolova, prepoznavanju i prevenciji nasilja u obiteljima i vezama te su razvijali participativne vještine, vođenje, timski rad, dijalog i sl. Kroz radionice videoaktivizma savladali su osnove filmskog jezika, korištenja kamere, snimanja tona i digitalne montaže.

Osim radionica, u prostoru Učeničkog doma Podmurvice odvijale su se i filmske večeri – projekcije filmova na temu ljudskih prava uz diskusiju.

FOTO: FILMAKTIV