LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Kakav odgoj želimo?

Na Sveučilištu u Zadru održava se konferencija na temu odgoja, a dobrodošli su i studenti svih razina studija

Na Sveučilištu u Zadru se organizira međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom „Kakav odgoj želimo?”, ovakve konferencije su bitne jer donose vrijedne uvide i ideje o tome kakav odgoj i obrazovanje želimo te kako ih unaprijediti u budućnosti.

Na Sveučilištu u Zadru se organizira međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom „Kakav odgoj želimo?”, ovakve konferencije su bitne jer donose vrijedne uvide i ideje o tome kakav odgoj i obrazovanje želimo te kako ih unaprijediti u budućnosti.

U svibnju 2023. godine, točnije od 18. do 20. svibnja, na Sveučilištu u Zadru, odjel za pedagogiju i Centar „Stjepan Matičević” Sveučilišta u Zadru u suorganizaciji sa Sveučilištem u Klaipedi (Litva), Katoličkim sveučilištem u Valenciji (Španjolska), Sveučilištem Frederick (Cipar), Sveučilištem primijenjenih znanosti u Tarnowu (Poljska), Agencijom za odgoj i obrazovanje i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom „Kakav odgoj želimo?” .

Ova konferencija namijenjena je odgojiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima, ravnateljima, odgajateljima u učeničkim domovima, nastavnicima visokoobrazovnih ustanova, studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te stručnjacima koji su zainteresirani za odgoj i obrazovanje. Osim toga, konferencija je otvorena i za širu javnost.

Program konferencije sastoji se od plenarnog dijela, rada u sekcijama, okruglog stola, radionica, panel diskusija i izložbe postera, a ovakve konferencije su bitne jer donose vrijedne uvide i ideje o tome kakav odgoj i obrazovanje želimo te kako ih unaprijediti u budućnosti.
FOTO: UNSPLASH