LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
VAŽNOST DOKTORSKIH STUDIJA

Doktorska škola u Rijeci različitim aktivnostima opravdala svoju svrhu i obilježila godinu dana djelovanja

Tema doktorskih studija jedna je od ključnih tema strategije Sveučilišta u Rijeci, a cilj Sveučilišta u Rijeci je imati više doktoranada, više završenih doktoranada i više poslijedoktoranada.

Tema doktorskih studija jedna je od ključnih tema strategije Sveučilišta u Rijeci, a cilj Sveučilišta u Rijeci je imati više doktoranada, više završenih doktoranada i više poslijedoktoranada.

Na sveučilišnom Kampusu u Rijeci jučer je održana svečana sjednica Vijeća Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci, a tom prigodom obilježeno je i godinu dana djelovanja.

Naime, spomenuta škola osnovana kako bi preuzela institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina na Sveučilištu. Kako stoji na stranicama Sveučilišta, doktorska škola temelji se na vezi sa znanstvenim projektima, međunarodnom povezivanju sa sličnim školama i razmjeni nastavnika i studenata, razvijanju financijskih instrumenata za razvoj doktorskih programa unutar doktorske škole i stipendiranja doktoranada u punom radnom vremenu te osnaživanju uloge poslijedoktoranada i drugih mladih istraživača u razvoju znanosti i visokog obrazovanja.

Kada je započeto s idejom osnivanju Doktorske škole, bilo je onih s dozom skepse. No, način na koji ste postavili svoje djelovanje i usredotočili se na komuniciranje i povezivanje mentora doktoranada, pokazao se više no uspješnim. Posjećenost događanja koje ste organizirali pokazuje da smo na pravome putu. Tema doktorskih studija jedna je od ključnih tema strategije Sveučilišta u Rijeci, a cilj nam je imati više doktoranada, više završenih doktoranada i više poslijedoktoranada. Do toga će, nadamo se, dovesti veća atraktivnost Sveučilišta i programa koje nudimo, rekla je Rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Vijeće Doktorske škole ima 18 članova i 4 predstavnika studenata, a tijekom godine dana održano je 7 sjednica i uspostavljane su suradnje s Uredom za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka. Također, osnovan je i Savjetodavni odbor, koji još nije započeo s radom, izrađen je vizualni identitet  i do sada su organizirana tri  PhD Career Cafea, najavaljen je još jedan za prosinac ove godine.

Organizirane su 2 radionice, a članovi Vijeća će ispred Doktorske škole sudjelovati i na 6. Međunarodnoj doktorskoj ljetnoj školi, koja će biti održana krajem listopada u Ljubljani. U planu je i izrada mrežnih stranica Škole.

Doktorandi su sve naše aktivnosti ocijenili visokim ocjenama – iznad 4, a istaknuli su kako im je najkorisnije bilo susretanje s drugim doktorandima, koji se, bez obzira na različitost znanstvenog područja kojim se bave, susreću često s istim izazovima, zaključio je predstojnik Doktorske škole prof. dr. sc. Igor Prpić.

 

FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA