LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište Jurja Dobrile

Upisi i na studije u Puli provodit će se online, kreću uskoro

Online upisi omogućeni su za prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2020/2021.

Online upisi omogućeni su za prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2020/2021.

Upisi na studijske programe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli započinju 22. srpnja. Provodit će se online, kao i na većini drugih sveučilišta.

Online upisi omogućeni su za prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2020/2021.

Potrebno je prethodno dobiti upisni broj od Središnjeg prijavnog ureda, odnosno na stranici Postani-student.hr. Pulsko sveučilište naknadno će objaviti informacije o daljnjem postupku i potrebnoj dokumentaciji.
FOTO: SVEUČILIŠTE U PULI/FACEBOOK