LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
PREDAVANJE U UČENIČKOM DOMU

Učenici iz Lovrana kroz edukativno predavanje upoznali su se s problematikom trgovanja ljudima

Učenici su saznali da trgovanje ljudima predstavlja jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava gdje su žrtvama trgovanja ljudima uskraćena osnovna ljudska prava.

Učenici su saznali da trgovanje ljudima predstavlja jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava gdje su žrtvama trgovanja ljudima uskraćena osnovna ljudska prava.

Ovaj mjesec obilježen je Europski dan borbe protiv trgovine ljudima, a tim povodom je u Učeničkom domu u Lovranu održano edukativno predavanje učenicima 2. i 3. razreda srednjih škola, a na temu upravo „Trgovanja ljudima“.

Predavanje se odvilo u organizaciji Policijske postaje Opatija u suradnji s Klubom mladih Gradskog društva Crvenog križa Opatija i djelatnicima Učeničkog doma u Lovranu, a na istom je sudjelovalo 38 učenika.

Učenici su saznali da trgovanje ljudima predstavlja jedan od najtežih primjera kršenja ljudskih prava gdje su žrtvama trgovanja ljudima uskraćena osnovna ljudska prava i da su kao žrtve trgovine ljudima u najvećem broju slučajeva zabilježene žene, a u novije vrijeme se kao žrtve javljaju muškarci i djeca. 

Prilikom predavanja policijska službenica za prevenciju Policijske postaje Opatija, Marina Sverić, učenike je educirala o tome što je zapravo trgovanje ljudima, tko su žrtve, a tko su počinitelji, s kojim kaznenim djelima je najčešće povezano trgovanje ljudima, što učiniti u slučaju sumnje na trgovanje ljudima, te koja je razlika između trgovanja ljudi i krijumčarenja ljudi itd.

Inače, u Hrvatskoj postoji i besplatna SOS telefonska linija  0800 77 99, putem koje je moguće zatražiti pomoć ili prijaviti slučajeve za koje se sumnja da se radi o trgovanju ljudima. Osim takve pomoći, u Hrvatskoj postoje i skloništa za žrtve trgovine ljudima i nevladine organizacije koje žrtvama pružaju pravnu, savjetodavnu i psihološko-socijalnu pomoć.
 
FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA