LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
DRŽAVNA MATURA 2024.

Sutra je matura iz fizike – znate li odgovoriti na ovih pet pitanja?

Donosimo zadatke s mature iz fizike od prošle godine!

Donosimo zadatke s mature iz fizike od prošle godine!

Prošli tjedan započela je državna matura, a pisali su se svi jezici te vjeronauk i etika. Jučer su pak maturanti pisali prvi obvezni predmet, engleski. Sada ponovno slijede izborni predmeti, dok se u zadnjem tjednu pišu hrvatski i matematika.

Sutra, 12. lipnja, piše se ispit iz fizike, za koji maturanti imaju 180 minuta.

U nastavku donosimo pet pitanja s prošlogodišnje mature, kako biste provjerili svoje znanje, ili pak vidjeli koliko se fizike sjećate iz svojih srednjoškolskih dana.
 

Automobil se giba od sjevera prema jugu brzinom stalnoga iznosa preko ispupčenog mosta koji iz bočnoga pogleda ima oblik kružnoga luka. Koji je smjer količine gibanja toga automobila kad se nalazi na najvišoj točki mosta?
 

A. horizontalan od sjevera prema jugu
B. horizontalan od juga prema sjeveru
C. vertikalno prema gore
D. vertikalno prema dolje
 

Idealni plin nalazi se u spremniku stalnoga volumena. Plin se zagrijava i temperatura mu se poveća sa 150 K na 600 K. Kako se promijeni efektivna brzina molekule plina?

Savjeti za maturante: kako prije odlaska na fakultet imati najbolje ljeto ikad


 

A. Smanji se 4 puta.
B. Smanji se 2 puta.
C. Poveća se 2 puta.
D. Poveća se 4 puta.Koja od navedenih boja vidljive svjetlosti ima najveću valnu duljinu?
 

A. crvena
B. plava
C. zelena
D. žuta

Sutra se piše matura iz kemije? Provjerite svoje znanje!
Muha u svojemu letu jednoliko kruži po putanji polumjera zakrivljenosti 60 cm. Tijekom 3 sekunde napravi četiri puna kruga. Kolika je obodna brzina muhe?
 

Postupak i odgovor se traže


Razina jakosti zvuka koju bilježi detektor iznosi 60 dB kad su točkasti izvor zvuka i detektor smješteni u zraku na udaljenosti 10 m. Kad se izvor i detektor smjeste u vodu na jednaku udaljenost, 20 % energije valova zvuka apsorbira se u vodi. Koliko iznosi razina jakosti zvuka koju bilježi detektor u vodi?
 

Postupak i odgovor se traže

 

Odgovori:
1A, 2C, 3A,
4: 𝑣 = 2𝑟𝜋 /𝑇 𝑣 = 5,03 m/s
5: I= P/S    L= 10 log10 I/I0    Pdetektor = 0,8Pizvor    L= 59 dB

Rješenja za ova pitanja (2, 8, 18, 25, 35), kao i sva ostala, pronađite na poveznici. Provjerite koliko ste uspješni i kako biste prošli na državnoj maturi. Sretno svim maturantima i vidimo se na fakultetu!

Kakvo vam je znanje iz biologije? Testirajte ga s ovih pet pitanja s državne mature


 

FOTO: STUDENTSKI.HR, SCREENSHOT NCVVO