LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Uvijek prvi, uvijek bolji!

Studiraj u turističkom, kulturnom i studentskom gradu

Dubrovnik ti nije zanimljiv samo ljeti? Želiš živjeti u turističkom, kulturnom i studentskom gradu? Dođi na Sveučilište u Dubrovniku! Ako si već student preddiplomskog studija na nekom od visokih učilišta u Hrvatskoj, to ne znači da diplomski studij ne možeš završiti upravo u ovom gradu.

Dubrovnik ti nije zanimljiv samo ljeti? Želiš živjeti u turističkom, kulturnom i studentskom gradu? Dođi na Sveučilište u Dubrovniku! Ako si već student preddiplomskog studija na nekom od visokih učilišta u Hrvatskoj, to ne znači da diplomski studij ne možeš završiti upravo u ovom gradu.

Sveučilište u Dubrovniku javno je sveučilište, studijski programi usklađeni su s načelima Bolonjske deklaracije (3+2) i omogućuju ti da, nakon preddiplomskog studija na jednome visokom učilištu, diplomski upišeš na drugome. Ono je integrirano, što znači da se sastoji od odjela, a ne fakulteta. Osam je sveučilišnih odjela: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Pomorski odjel, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za akvakulturu, Odjel za komunikologiju, Odjel za umjetnost i restauraciju, Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju) i Odjel za stručne studije.

Prije nego objasnimo koji su sve diplomski studiji i koja se znanja stječu pohađajući jedan od studijskih programa Sveučilišta u Dubrovniku, evo dodatnih razloga zbog kojih ćeš poželjeti studirati ovdje: svim studentima Sveučilišta osigurana je besplatna ulaznica za kinopredstave, kazališne predstave, koncerte, izložbe, muzeje, za šetnju gradskim zidinama, neograničen broj puta. Naime, svi studenti postaju vlasnicima kulturne iskaznice koja im omogućuje sve naznačeno.

Smatrate li pak da je Dubrovnik skup grad, napominjemo da većina studenata povremeno i privremeno radi uz studij jer se nude velike mogućnosti rada preko Studentskog centra, posebice u hotelijerstvu. Sveučilište je specifično i po radu u malim skupinama, čime je komunikacija s nastavnicima uvelike olakšana. Služba za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje studenata intenzivno radi na povezivanju s tvrtkama radi obavljanja stručne prakse pa se studenti mogu već tijekom studija susresti s tržištem rada. Sve se češće dovode raznovrsni stručnjaci iz prakse, gospodarstvenici, i oni prenose praktična znanja i vještine te pobliže opisuju procese zapošljavanja u svojim tvrtkama (kako biti najbolji kandidat, što reći na intervjuu za posao i slično).

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju izvodi diplomske studije Ekonomija i Poslovna ekonomija (smjerovi: Marketing, Turizam, Međunarodna trgovina i IT menadžment). U nastavi sudjeluju domaći i gostujući profesori te poznati i priznati stručnjaci iz prakse. Nastavni proces upotpunjuje i informatički centar, u kojemu se studenti mogu koristiti računalima i internetom, te knjižnica i dokumentacijski centar s više od trideset tisuća naslova.

Pomorski odjel baštini vrlo dugu tradiciju pomorskoga visokoškolskog obrazovanja u ovom gradu i cijeloj Hrvatskoj. Na Odjelu se izvodi diplomski studij Pomorstvo. Studiji su zanimljivi i zbog brzog zapošljavanja nakon njihova završetka. Nastava se odvija u manjim skupinama, uz usavršavanje pomorskih znanja i vještina stalnim praktičnim uvježbavanjem. Također, opremljen je najmodernijom tehnologijom u pomorstvu, poput nautičkoga i brodostrojarskog simulatora.

Na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo izvode se diplomski studiji Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i Primijenjeno/poslovno računarstvo, na kojima studenti stječu znanja iz elektrotehnike komplementarna pomorstvu i trgovini, kao tradicionalnim studijima visokoga obrazovanja u Dubrovniku, te znanja iz područja novih komunikacijskih i informatičkih tehnologija, koje su sve više pokretačka snaga i okosnica u razvoju modernoga društva.

Po završetku diplomskog studija Marikultura na Odjelu za akvakulturu studenti su osposobljeni za stručni i znanstveni rad u akvakulturi sa specijalizacijom iz područja marikulture pa mogu samostalno raditi na uvođenju novih vrsta morskih organizama u komercijalnu akvakulturnu proizvodnju.

Na Odjelu za komunikologiju izvode se diplomski studiji Mediji i Odnosi s javnostima. Specifičnost je studija istodobno obrazovanje studenata na teorijskoj razini i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini te rad u malim skupinama, što omogućuje intenzivniju komunikaciju profesora i studenta. U okviru Odjela djeluje sveučilišni Radio UNIDU, kao studentski neprofitni radio koji emitira svoj program na lokalnome gradskom području (97,5 MHz) i preko internetskog streama, te televizijski praktikum (TV radionica), kao osnova sveučilišnoj televiziji, što će se uskoro uspostaviti. Studenti Odjela za komunikologiju pokretači su i sveučilišnog studentskog lista Punkt, kojega su najvećim dijelom članovi Uredništva i autori priloga.

Diplomski studij restauracije i konzervacije artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike Odjela za umjetnost i restauraciju prvi je studij Sveučilišta u Dubrovniku s međunarodnim obilježjem. Međunarodni profil daje tijesna programska suradnja s Institutom za umjetnost i restauraciju PalazzoSpinelli u Firenci. Na ovom studiju primjenjuju se, i u teorijskom izlaganju i u praktičnoj izvedbi – interdisciplinarno – najsuvremenija znanstvena, umjetnička, tehnološka i stručna postignuća iz ove oblasti.

Namijenjen je svima onima koji imaju interesa za obrazovanje i rad u stručnim i znanstvenim djelatnostima povezanima s čuvanjem i zaštitom kulturnospomeničke građe. Omogućuje vrlo široku lepezu zaposlenja: uz stručno osposobljavanje na svim poslovima konzervacije i restauracije drva, papira, tekstila, metala i keramike studij pruža i temeljna znanja o upravljanju kulturnim dobrima, o njihovoj pravnoj zaštiti, o gospodarenju spomeničkim i drugim kulturnim cjelinama, resursima ili objektima i slično.

Specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo izvodi se u okviru Odjela za stručne studije. Naime, u zdravstvu je posebno izražena potreba za obrazovanim medicinskim sestrama koje bi, uz usvojena osnovna znanja i vještine opće zdravstvene njege, imale i posebna stručna znanja u posebnim područjima zdravstvene njege, pa u tom smislu, jedno je od tih područja i kliničko sestrinstvo.

Upiši se na ovo sveučilište i studiraj u ambijentu koji će ti život i rad učiniti ugodnim uza sav napor koji izabrani studij iziskuje!