LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Filozofski fakultet u Zagrebu

Studenti cijele regije povezat će se na studentskoj lingvističkoj konferenciji „Stulikon”

Sedma će se konferencija održati od 10. do 12. svibnja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; obuhvaćat će različite grane jezikoslovlja i otvoriti pitanja o budućnosti lingvistike.

Sedma će se konferencija održati od 10. do 12. svibnja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; obuhvaćat će različite grane jezikoslovlja i otvoriti pitanja o budućnosti lingvistike.

Klub studenata lingvistike Asterisk organizira sedmu studentsku lingvističku konferenciju naziva Stulikon koja će se upriličiti u razdoblju od 10. do 12. svibnja u prostoru konferencijske dvorane na drugom katu knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Svrha organiziranja konferencije jest povezivanje studenata jezikoslovlja i jezika u regiji, ali i ustroj međunarodnog prostora studentima kako bi imali prilike djelovati izvan svog fakulteta, država i sveučilišta.

U skladu s time, teme izlaganja 30 radova obuhvaćat će različite grane jezikoslovlja kao što su sintaksa, korpusna lingvistika, prozodija, sociolingvistika, poredbeno-povijesna gramatika te analiza diskurza. Na konferenciji će sudjelovati 40 izlagača iz cjelokupne regije među kojima se posebno ističu tri profesorice koje će održati sljedeća gostujuća predavanja:

  • Model leksikalizacijskih obrazaca ili o jezičnom relativizmu ponovno – Ida Raffaelli 
  • Izazovi sociolingvističkih istraživanja u suvremenom kontekstu – Primjer prakse iz istraživanja etnojezičnog vitaliteta zadarskih Arbanasa – Klara Bilić-Meštrić
  • Potka i osnova: tkanje gramatičnosti – Anita Peti-Stantić.

Osim navedenih predavača u petak će na raspravi pod nazivom Lingvistika 22. stoljeća gostovati dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Danijela Katunar i dr. sc. Vlasta Erdeljac. Na panelu će se otvoriti pitanja o budućnosti lingvistike. Više informacija o konferenciji možete dobiti na poveznici, a dodatne upite možete slati na mail adresu: stulikon.2018@gmail.com.

FOTO: PIXABAY