LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sporno poslovanje

Splitski Studentski centar ne nalazi se više na dužničkoj listi FINA-e

Studentski centar nalazio se na FINA-inom popisu obveznika koji nisu dostavili godišnje izvještaje, ali je taj popis jutros ažuriran.

Studentski centar nalazio se na FINA-inom popisu obveznika koji nisu dostavili godišnje izvještaje, ali je taj popis jutros ažuriran.

Studentski.hr je danas, 5. listopada 2018., u ranijim jutarnjim satima, u članku kroz koji polemizira poslovanje Studentskog centra u Splitu, iznio informaciju da se isti nalazi na FINA-inom popisu obveznika koji nisu dostavili godišnje izvještaje za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave. Na istu je reagirao ravnatelj Petar Smajić s tvrdnjom da se SC ne nalazi na popisu.

I doista, ponovnim uvidom uočava se da Studentski centar u Splitu danas nije na listi te da su ažurirani jučerašnji podaci. 

„Stara“ verzija popisa dužnika; Foto: Screenshot/FINA

Podaci 5. 10.; Foto: Screenshot

Ravnatelj u svojoj reakciji, koju prenosimo u cijelosti, iznosi da je polugodišnje izvješće dostavljeno FINA-i 26. srpnja 2018. godine Prilaže nam i potvrdu FINA-e o preuzetom izvještaju koja je vidljiva u nastavku teksta.

Poštovana,

 

temeljem Vaših medijskih napisa koji su objavljeni dana 05.10.2018. na Vašem Portalu Studentski.hr, a pod naslovom; SC Split i na dužničkoj listi FINA-e; Petar Smajić nije dostavio izvještaj i zašto s istim nisu upoznati svi članovi Upravnog vijeća, oštro odbacujem sve navode koji su lažni, vidi Foto: Screenshot , a iz kojeg je vidno da je navodno Studentski centar Split na listi dužnika prema FINI, budući da nije dostavio izvještaj o godišnjem poslovanju. Prava je istina, a koja se dokumentira priloženim dokumentima, da je Studentski centar Split, i Petar Smajić kao odgovorna osoba, pravodobno i u zakonskom roku dostavio FINI godišnje izvješće o poslovanju za 2017.godinu, te polugodišnje izvješće o poslovanju za 2018.godinu.

 

Godišnje izvješće za 2017.godinu dostavljeno je FINI na dan 28.02.2018., odnosno polugodišnje izvješće je dostavljeno FINI na dan 26.07.2018. za 2018.godinu.

 

Na službenoj stranici FINE je jasno vidljivo da Studentski centar Split nije nikakav dužnik po navedenoj obavezi dostave izvješća o poslovanje, te nam je nejasno odakle Vam netočni podaci koje ste objavili na Vašem portalu Studentski.hr , a što je prezentirano preko Foto: Screenshot (vidi u privitku),a gdje je vidno da je Studentski centar Split na listi dužnika FINE ??

 

Važno je za kazati da smo ulaskom na stranice FINE, odnosno FININOM popisu obveznika, utvrdili da nas nema na listi dužnika, te da je netko očito falsificirao i ubacio podatke da je  Studentski centar Split dužnik objavljivanja podataka, što nikako nije istina !

 

Stoga Vas molim da stavite točne podatke u Vašem budućem tekstu, i molim javnu ispriku preko Vašeg portala Studentski.hr, jer je  meni kao čovjeku i ravnatelju, te Studentskom centru Split, nanesena nemjerljiva šteta !

 

http://studentski.hr/studenti/vijesti/sc-split-i-na-duznickoj-listi-fina-e-zasto-petar-smajic-nije-dostavio-izvjestaj-i-zasto-s-istim-nisu-upoznati-svi-clanovi-upravnog-vijeca

Kako bismo do kraja razjasnili zašto je prije objave članka SC bio na listi, kontaktirali smo FINA-u. Zatražili smo komentar na novonastalu situaciju, postavili smo upit tko ažurira podatke te zašto su oni tek sada ažurirani ako je Petar Smajić, kako tvrdi, dostavio izvještaj 26. 7. FINA nam uzvraća e-mail s tekstom koji također prenosimo u cijelosti.

Poštovana,
Fina je od Ministarstva financija - Porezne uprave preuzela popis obveznika poreza na dobit. Prema tome popisu, kreiramo bazu obveznika predaje godišnjega financijskog izvještaja sukladno Zakonu o računovodstvu. Obveznici primjene Zakona o računovodstvu navedeni su u čl. 4. Zakona o računovodstvu, a stavak 3. toga članka posebno definira obveznike poreza na dobit te se poziva i na stavke 4. i 5. kojima su proračunski korisnici i neprofitne organizacije izuzeti od primjene odredbi Zakona o računovodstvu:

"(3) Odredbe ovoga Zakona, osim poduzetnika iz stavka 2. ovoga članka, dužna je primjenjivati i svaka pravna i fizička osoba, neovisno o stavcima 4. i 5. ovoga članka, koja je obveznik poreza na dobit određena propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja (članak 23.), revizija godišnjih financijskih izvještaja (članak 20.), godišnje izvješće (članak 21.) i javna objava (članak 30.).
(4) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državni proračun, na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu.
(5) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca, i sve druge pravne osobe kojima temeljna svrha osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera, koje financijsko poslovanje i računovodstvo vode sukladno zakonu kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija ili na drugi način prema posebnim propisima.¨"

Radi navedenoga te radi činjenice da su nam podaci određenih neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika dostavljeni od strane Porezne uprave, smatrali smo da su neprofitne organizacije i proračunski korisnici, u slučaju kada su obveznici poreza na dobit, za taj dio svojega poslovanja dužni sastaviti godišnji financijski izvještaj na obrascu za poduzetnike.

U svezi s navedenim, Fina će od Porezne uprave zatražiti da pri slijedećem kreiranju popisa obveznika poreza na dobit, s istoga isključi one subjekte za koje su mišljenja da nisu obveznici primjene Zakona o računovodstvu u smislu izvještavanja.