LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Rijeci

Senat UNIRI-ja suglasan oko važnih odluka; od jeseni nastava 40% online

Na nedavnoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci imenovani su novi dekani nekoliko sastavnica riječkog sveučilišta, donesena je odluka o osnivanju Logopedskog centra, a bilo je govora o subvenciji za troškove smještaja te o online nastavi u idućoj godini.

Na nedavnoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci imenovani su novi dekani nekoliko sastavnica riječkog sveučilišta, donesena je odluka o osnivanju Logopedskog centra, a bilo je govora o subvenciji za troškove smještaja te o online nastavi u idućoj godini.

Na 44. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci potvrđene su Odluke fakultetskih vijeća o izboru izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera za dekana Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarić za dekanicu Fakulteta dentalne medicine, prof. dr. sc. Daniele Malnar za dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija te prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić za dekanicu Pravnog fakulteta u Rijeci. Novi ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka prof. dr. sc. Alen Ružić razriješen je dužnosti prorektora za znanost i umjetnost na osobni zahtjev te imenovan pomoćnikom rektorice.

Senat suglasan oko 40% online nastave sljedeće godine

Kako stoji na stranici Sveučilišta, Senat je suglasan da se nastava u akademskoj godini 2020/2021. izvodi hibridno, kombinacijom online i izravne nastave, pri čemu se omogućava izvođenje do 40% nastavnih sati u online obliku. Na obaveznim kolegijima omogućavaju se online oblici nastave do 40% nastavnih sati, a na izbornim kolegijima do 100% nastavnih sati. 

Subvencija za troškove smještaja studentima slabijeg socioekonomskog stanja

Nadalje, usvojena je Odluka o subvencioniranju troškova smještaja studentima slabijeg socioekonomskog stanja u ukupnom iznosu do 400 000 kn, a temeljem prijava na raspisani Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020/2021. objavljenog 30. lipnja 2020. i zadovoljenja kriterija predmetnog Natječaja te Javnog poziva Sveučilišta koji će se raspisati i provesti za akademsku godinu 2020/2021.

Osnivanje Logopedskog centra Sveučilišta u Rijeci

Kako se navodi u izvještaju sa sjednice, Centar će biti ustrojstvena jedinica Sveučilišta u Rijeci, a djelatnosti Centra uključuju znanstvenu djelatnost i provođenje istraživanja, edukacijsku djelatnost, savjetodavne aktivnosti i klinički stručni rad. Predstojnikom je imenovan doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić koji je kratkom prezentacijom i predstavio rad Centra.
– Usvojen je i program cjeloživotnog obrazovanja Computer-based Math Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Radi se o programu usavršavanja s ECTS bodovima, a završetkom programa stječu se 3 ECTS boda. U nastavku sjednice Senat  je dodijelio status nastavne baze Sveučilišta u Rijeci Jadran galenskom laboratoriju d.d. te status stručnih baza tvrtkama Vectrino d.o.o., PRO STUDIO d.o.o., MIG ENGINEERING j.d.o.o., PERI oplate i skele d.o.o. te DANIELI – SYSTEC d.o.o.
FOTO: WIKIMEDIA