LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu

Sada je i službeno: Hrvatski studiji postali fakultet!

Sa Sveučilišta u Zagrebu poručuju da je utvrđeno ispunjavanje uvjeta i opravdanost statusne promjene podružnice Sveučilišta (prema Zakonu o ustanovama) i sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija (prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju) u fakultet i osnivanje pravne osobe Fakultet hrvatskih studija.

Sa Sveučilišta u Zagrebu poručuju da je utvrđeno ispunjavanje uvjeta i opravdanost statusne promjene podružnice Sveučilišta (prema Zakonu o ustanovama) i sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija (prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju) u fakultet i osnivanje pravne osobe Fakultet hrvatskih studija.

Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 10. prosinca 2019. donio je Odluku o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija. U priopćenju Sveučilišta stoji da je donesena na temelju Elaborata o provođenju statusne promjene sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija.

U Elaboratu je, naime, utvrđeno ispunjavanje uvjeta i opravdanost statusne promjene podružnice Sveučilišta u Zagrebu (prema Zakonu o ustanovama) i sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija (prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju) u fakultet i osnivanje pravne osobe Fakultet hrvatskih studija u sastavu Sveučilišta u Zagrebu kao javne ustanove.

– U Odluci o osnivanju zacrtano je poslanje novoga fakulteta kao visokoučilišne ustanove i znanstveno-istraživačke organizacije: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu sveučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet. – poručuju sa Sveučilišta.

Nadalje: 

– Fakultet hrvatskih studija ustrojava i izvodi sveučilišne studije, programe cjeloživotne naobrazbe i druge oblike poučavanja, proučavanja i izobrazbe akademske razine i provodi znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti te u interdisciplinarnom području znanosti s posebnim fokusom na kroatološku, kulturološku, povijesnu, filološku, filozofsku, sociološku, informacijsko-komunikacijsku, demografsku, iseljeničku, identitetsku, psihologijsku, palijativnu i odgojno-obrazovnu problematiku.

Ova je institucija, podsjetimo, od 2007. smještena na Sveučilišnom kampusu Borongaj. Ima više od dvjesto nastavnika i vanjskih suradnika, 1390 studenata na studijima demografije i hrvatskoga iseljeništva, filozofije i kulture, hrvatskoga latiniteta, latinskoga jezika, komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije i sociologije.
 
Senat je na sjednici dao suglasnost rektoru da imenuje dekana i prvi saziv Fakultetskoga vijeća. Sukladno tomu, navedeno je u priopćenju, rektor prof. dr. sc. Damir Boras imenovao je prof. dr. sc. Pavu Barišića dekanom Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao privremenoga ravnatelja ustanove, kao i 34 člana Fakultetskoga vijeća, a još šest članova Fakultetskoga vijeća i studentskih predstavnika izabrat će Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija. Zadaća je dekana i Fakultetskoga vijeća da pod nadzorom osnivača obave pripreme za početak rada ustanove i prirede opće akte.

– Novi fakultet počeo je kao inovativni projekt Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva 1992., a od 1993. zvao se Hrvatski studiji.

FOTO: UNIZG