LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Akademska godina 2016/2017.

Raspisan natječaj Grada Zagreba za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom

Rok za podnošenje molbi na natječaj je 24. studeni 2016. godine, uključujući i taj datum.

Rok za podnošenje molbi na natječaj je 24. studeni 2016. godine, uključujući i taj datum.

Grad Zagreb raspisao je natječaj za dodjelu stipendije grada Zagreba studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2016/2017. Studentima će se dodijeliti najviše osam stipendija, a dodjeljuje se za 12 mjeseci, počevši od 1. listopada 2016. godine, odnosno, za dodatnih pet mjeseci, ako u tom roku, prema nastavnom planu i programu studija, završava nastavni plan i program akademske godine, a nastavlja se koristiti. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su osobe s invaliditetom registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom,
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), ponavljali godinu studija,
 • da su redoviti studenti prve ili više godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija u Gradu Zagrebu, prve ili više godine integriranog sveučilišnog studija u Gradu Zagrebu odnosno prve ili
 • druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskoga stručnog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu,
 • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje tri godine do dana upisa u program za koji se podnosi molba za Stipendiju,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu apsolventi.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su: invaliditet, težina oštećenja, uspjeh na studiju, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata, postignuti i priznati rezultati studenta na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta.

Uz molbu za dodjelu stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:

 • rodni list (preslika),
 • domovnicu (preslika),
 • original uvjerenja o prebivalištu za podnositelja molbe (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
 • potvrdu o upisu na studij akademske godine 2016/2017. (original),
 • prijepis ocjena prethodne godine studija sa prosjekom ocjena, odnosno, prijepis ocjena 4. razreda srednje škole (preslika),
 • vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju liječnika specijalista ako je kandidat zaostajao tijekom studiranja (preslike),
 • nalaz, mišljenje ili rješenje o invaliditetu i težini oštećenja, dokaz o korištenju pomagala vezano za dokazana oštećenja, ostvarivanju prava na osobnu invalidninu, ostvarivanju prava na doplatak za pomoć i njegu ili na pomoć u kući (preslika),
 • rješenje ( preslika) ili potvrdu o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, ako prima doplatak za djecu ili prima novčanu pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba ( preslike).

Iznos stipendije utvrđuje se u visini 50 posto prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza 2016. godine  Rok za podnošenje molbi na natječaj je 24. studeni 2016. godine, uključujući i taj datum. Molba na natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom Za natječaj za dodjelu stipendije grada zagreba studentima s invaliditetom na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

Molbe na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom na navedenu adresu ili se predaju u pisarnicu na istoj adresi. Molbe se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 281 i na mrežnoj stranici Grada Zagreba

FOTO: PIXABAY