LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Asistencija u nastavi

Pulsko sveučilište prikuplja broj studenata s invaliditetom kojima će trebati asistent

Studenti kojima je potrebna pomoć studenata asistenata i druga prilagodba, mogu se javiti Sveučilištu sve do 7. listopada 2020. godine.

Studenti kojima je potrebna pomoć studenata asistenata i druga prilagodba, mogu se javiti Sveučilištu sve do 7. listopada 2020. godine.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli organizirat će potporu studentima s motoričkim poremećajima tijekom akademske godine 2020/2021. uz pomoć studenta asistenta u nastavi.

Za odabir asistenata u nastavi Sveučilište će raspisati natječaj koji će biti dostupan na službenim sveučilišnim mrežnim stranicama, no kako bi studenti asistenti znali što će se od njih tražiti, Sveučilište navodi da će studentima s motoričkim poremećajima (60% i više) pružati potporu pri kretanju u smislu dolaska na fakultet i odlaska s njega te kretanju po prostoru, rješavanju administrativnih procedura, nabavi literature i fotokopiranju. Osim toga, pružat će im pomoć u praćenju nastave, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.

Kako bi se pomoć osigurala svim studentima kojima je potrebna, Sveučilište poziva sve studente koji imaju navedeni oblik invaliditeta, a smatraju da bi im gore navedena pomoć studenta asistenta bila korisna, da se jave na sljedeće e-adrese: uredssi@unipu.hr ili tpeloza@unipu.hr najkasnije do 7. listopada 2020. godine. Na adresu se mogu javiti i ostali studenti s drugim oblicima tjelesnog oštećenja, kao što su oštećenja vida i sluha, kronične bolesti, specifične teškoće učenja te psihičke bolesti i poremećaji radi utvrđivanja broja studenata s invaliditetom koji studiraju na Sveučilištu.

Više informacija dostupno je na poveznici.
FOTO: SVEUČILIŠTE U PULI/FACEBOOK