LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Dopisi predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog studentskog zbora

Pročitajte reakcije studentskih zborova na apsurdnu odluku MZOS-a

Predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski studentski zbor brzo su reagirali na apsurdnu odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je jučer ugledala svjetlo dana.

Predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski studentski zbor brzo su reagirali na apsurdnu odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je jučer ugledala svjetlo dana.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski studentski zbor brzo su reagirali na apsurdnu odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je jučer ugledala svjetlo dana. U pravilniku za natječaj za studentske domove se pojavila stavka da se u ukupni dohodak kućanstava zbrajaju i primitci ostvareni preko učeničkih i studentskih ugovora. 

Mario Mašić, zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, koji je i sam sudjelovao u izradi pravilnika o natječju za studentske domove, u svojem je dopisu napisao: 

Studentski zbor je sudjelovao u izradi novog pravilnika o dodjeljivanju smještaja u studentske domove s više studenata koji stanuju u studentskim domovima „Stjepan Radić“, „Ante Starčević“ i „Cvjetno naselje“ te studentskim predstavnicima sveučilišnih zborova iz Rijeke i Zadra uz predstavnika Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola.

Prilikom izrade novog pravilnika, u kojem sam sudjelovao, studenti su zajednički urgirali na povećanju socijalne kategorije sa 60% na 80% budući da smještaj u studentske domove mora biti pristupačan najudaljenijim slojevima društva, pogotovo onima koji su najviše pogođeni. Smještaj u studentske domove u današnje vrijeme mora biti i socijalna mjera, čak više nego valorizacija izvrsnosti.

Prilikom izrade pravilnika nije bilo govora o stavkama koje ulaze u ukupna primanja studenata, pogotovo o stavci broj 15 „Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga“ u koju ulazi rad preko Student servisa.

Na ovaj način, ulaskom stavke 15 u ukupna primanja studenata, gratificiraju se studenti koji tokom svog školovanja, odnosno studiranja, ne rade preko Student servisa, a paradoksalno, studenti koji pomažu svoje roditelje zaradom dodatnog džeparca, ili u krajnjem slučaju sami sebe financiraju te čak dio financija šalju svojim roditeljima, gube pravo na smještaj u studentski dom.

Smatramo da baš takve studente treba nagrađivati, a ne smanjivati im prava na smještaj u studentskom domu budući da su to studenti koji odgovorniji od ostatka populacije, socijalno osjetljivi te uz želju za visokim obrazovanjem pomažu svoje roditelje.

Petar Laborović, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, također je brzo reagirao te istaknuo kako:

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu se ni u kojem slučaju ne slaže s ovakvom mjerom koja se tiče ukupnih primanja unutar zajedničkog kućanstva, a obuhvaća stavku broj 15 „Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskim udruga“

U suradnji s Hrvatskim studentskim zborom uputili smo dopis Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta u kojem tražimo izuzeće ove stavke iz ukupnih primanja u zajedničkom kućanstvu. Nadamo se pozitivnom odgovoru Ministarstva do kraja ovog tjedna.

Također je zatražen sastanak sa sanacijskom upraviteljem Studentskog centra u Zagrebu, gospodinom Pejom Pavlovićem koji podržava ovu inicijativu te se također ne slaže s ovom stavkom koja se trenutno nalazi u ukupnim primanjima jer smatra da je to preveliki udar na studentski standard i na sam rad Studentskog centra, a poglavito Student servisa.

Smatramo da je studentski standard dovoljno narušen prethodnih godina te da je ovo preveliki udar, na ionako već osjetljivu studentsku populaciju dovoljno pogođenu negativnim promjenama u društvu. Ni u kojem slučaju se ne slažemo s ovom mjerom te ćemo nastaviti s potrebnim reakcijama dok se ova stavka ne izuzme iz ukupnih primanja zajedničkog kućanstva.

Reakcije studentske populacije su dosta burne, ali i opravdane te se nadamo da neće doći do studentskih prosvjeda, ali u slučaju da se na ovaj način nastavi narušavati studentski standard, bojimo se da su oni neizbježni.

Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Aleksandar Šušnjar, poslao je dopis MZOS-u, a možete ga u nastavku pročitati u cijelosti. 

Poštovana, 

Obraćamo Vam se u vezi upute koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavilo Studentskim centrima, a koja se odnosi na neoporezive primitke koji se uzimaju u obzir pri računanju ukupnog dohotka kućanstva za natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima.

Od strane Studentskih centara rečeno nam je kako se točka 15. (Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko uč. i stud. udruga) odnosi i na prihode ostvarene preko studentskih ugovora u sklopu Student servisa, a ova točka označena je u uputi kao jedna od onih koje bi se trebale uzimati u obzir pri računanju ukupnog dohotka. Dakle, po prvi put će se dogoditi to da se na natječajima za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima prijavljenicima uzima u obzir njihov rad preko studentskih ugovora.

Ovakva situacija neprihvatljiva je iz nekoliko razloga. Studentski rad kao povlaštena kategorija rada mora biti shvaćen kao socijalna mjera kojoj je cilj omogućiti posebno potrebitoj populaciji da ostvari određene prihode. S obzirom da se radi o punoljetnim osobama koje ipak nisu u mogućnosti stupiti u stalni radni odnos, a imaju znatne financijske potrebe, potrebno je stimulirati ovakav oblik rada. Međutim, ovakva odredba imala bi upravo suprotan učinak, i kažnjavala one koji rade preko studentskih ugovora.

Ovo je posebno problematično kada uzmemo u obzir stvarno stanje sa studentskim radom te činjenicu da oni studenti koji najviše koriste ovakav oblik rada jesu upravo najranjiviji među studentima – studenti nižeg socioekonomskog statusa i studenti koji nemaju prebivalište u mjestu studiranja (dolaze u drugi grad na studij). Naravno, ovim studentima je smještaj u studentskim domovima najviše i potreban, pa je potpuno neprihvatljivo da se šteti onima kojima bi se najviše trebalo izaći u susret jer su posebno ranjiva skupina među studentima. Da bi se naglasilo kolika je potreba za studentskim radom ovakvih studenata, naglašavamo i podatak da prosječna stipendija u Hrvatskoj pokriva tek oko četvrtinu prosječnih mjesečnih troškova studenta, što je među najnižim udjelima u Europskoj uniji. Studentima (čak i onima koji primaju stipendije!) stoga preostaju, u pravilu, dvije opcije, da rade preko studentskih ugovora, ili da im dio troškova podmiruje obitelj. Kada je ovo drugo nemoguće, što često jest, preostaje samo studentski rad, koji bi se ovom odredbom destimulirao i zapravo kaznio pri prijavi za smještaj u studentskom domu, što smatramo da bi bilo protivno minimumu socijalne osviještenosti.

Naposljetku, izražavamo žaljenje i razočaranje time što je ovakva odluka donesena ne samo bez konzultacije sa studentskim predstavnicima (što je već dovoljno negativno), već čak i bez obavještavanja studentskih predstavnika o njoj. Ovakva situacija u kojoj mi o odluci moramo saznati posrednim putem krajnje je nedostojna normalnog funkcioniranja sustava visokog obrazovanja i pokazuje nepoštovanje Ministarstva prema legitimnim predstavnicima studenata i institucijama propisanima zakonima Republike Hrvatske. Očito je da je ovakav odnos neodrživ, pa apeliramo na Ministarstvo da se u budućnosti sve ovakve odluke rasprave i donesu zajedno s predstavnicima studenata, te da nas se shvati kao konstruktivnog i vrijednog partnera u kreiranju sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nadamo se pozitivnom odgovoru te apeliramo na održavanje hitnog sastanka vezano uz ovu tematiku.