LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Tranzicijska pravda

Prijavite se na edukativno-aktivističku školu tranzicijski pravde „Gdje si bio/bila 2022.?”

Želiš znati više o utvrđenim činjenicama koje se odnose na ratove devedesetih? Zainteresiran/a si znati što podrazumijeva koncept suočavanja s prošlošću i tranzicijske pravde te kako doprinosi izgradnji boljeg društva? Zanima te kako se formiraju narativi o događajima iz prošlosti? Htio/htjela bi znati više o odnosima i razlikama između individualnog i društvenog sjećanja?

Želiš znati više o utvrđenim činjenicama koje se odnose na ratove devedesetih? Zainteresiran/a si znati što podrazumijeva koncept suočavanja s prošlošću i tranzicijske pravde te kako doprinosi izgradnji boljeg društva? Zanima te kako se formiraju narativi o događajima iz prošlosti? Htio/htjela bi znati više o odnosima i razlikama između individualnog i društvenog sjećanja?

U sklopu projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava uz podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska organizira edukativno-aktivističku školu tranzicijski pravde Gdje si bio/bila 2022.? koja će se održati u Zagrebu u periodu od 8. do 10. lipnja 2022. godine za polaznike i polaznice iz Hrvatske.

Sudionici/e škole će imati priliku učiti o ljudskim pravima s posebnim naglaskom na razumijevanje koncepta tranzicijske pravde. U tom okviru dobit će priliku učiti o međunarodnom humanitarnom pravu i nasljeđu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, steći znanja o konceptima i praksama poput politika i kulture sjećanja te umjetničkim i aktivističkim doprinosima u području odgovornog suočavanja s prošlošću.

Na školi će predavati domaći i međunarodni stručnjaci, a sudionici/e će također imati priliku upoznati mlade aktiviste i aktivistkinje koji djeluju u području tranzicijske pravde.

– Želja nam je sudionicima i sudionicama omogućiti kvalitetnije razumijevanje odnosa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u društvima koja su prošla kroz sukobe te zajednički promisliti kako možemo utjecati na neponavljanje te se angažirati protiv ekspanzije nacionaliz(a)ma. – poručuju iz Inicijative mladih za ljudska prava.

Edukacija mladih i doprinosi procesima pomirenja kao i izgradnja održivog mira ciljevi su svih aktivnosti Inicijative mladih za ljudska prava. Troškove smještaja, prijevoza te obroka snosi organizator.

Prijaviti se možete do srijede, 18. svibnja 2022. ispunjavanjem prijavnog obrasca na poveznici.

Prijavitelji koji budu odabrani za sudjelovanje, bit će o tome obaviješteni mailom najkasnije do 24. svibnja 2022. Prednost pri odabiru imat će sudionici starosti između 18 i 30 godina. Sudionici/e će nakon završene škole dobiti potvrdu o sudjelovanju. Uvjet je prisutnost na svim tematskim jedinicama. Za dodatna pitanja i informacije slobodno se obratite na e-mail croatia@yihr.org
FOTO: YIHR