LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Stigla dopusnica MZO-a

Od ove jeseni u Visokoj školi u Ivanić-Gradu izvodi se studij Fizioterapije

Visoka škola u Ivanić-Gradu postala je samostalna visokoškolska ustanova koja će izvoditi trogodišnji studij Fizioterapije.

Visoka škola u Ivanić-Gradu postala je samostalna visokoškolska ustanova koja će izvoditi trogodišnji studij Fizioterapije.

Ovaj je tjedan u Visoku školu u Ivanić-Gradu pristigla dopusnica iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Fizioterapije, pa je škola sada samostalna visokoškolska, obrazovna institucija.

Studij se počinje izvoditi u akademskoj godini 2020/21. u sjedištu visokog učilišta, u trajanju od tri godine, čijim se izvođenjem stječe 180 ECTS-bodova. U cijelom procesu iznimnu pomoć dobili su od Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, dekana dr. sc. Željka Sudarića i svih ostalih djelatnika Veleučilišta, a posebno zahvaljuju onima koji su sudjelovali u radu tijela Visoke škole Ivanić-Grad, dr. sc. Slavici Janković, v. psih., pred. i dr. sc. Erni Davidović Cvetko. 
– Hvala Gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu, dr. vet. med. i pred., kao i svim djelatnicima Grada koji su na bilo koji način sudjelovali u ostvarenju ovoga cilja. Hvala ravnatelju bolnice Naftalan, specijalisti Goranu Maričiću, dr. med., i pred., kao i ravnateljici bolnice u Popovači, primarijusu Marini Kovač, dr. med., spec. psih. i pred., kao i svim njihovima djelatnicima koji su angažirani u okviru procesa razvoja Visoke škole Ivanić-Grad. Hvala i svim članovima Upravnog vijeća Visoke škole Ivanić-Grad kao i Stručnog vijeća Visoke škole Ivanić-Grad. Zahvaljujem se i svim suradnicima Visoke škole koje nisam ovaj put izdvojio poimence, no to ne umanjuje njihovu zaslugu u ovom uspjehu. – priopćio je privremeni dekan doc. dr. sc. Mile Marinčić, v. pred.
Dobivena dopusnica jest uspjeh, navodi privremeni dekan, ali i obaveza da se još jače prione na posao kako bi se već planirali novi studijski programi.
– Vjerujem da ćemo kroz tri-pet godina moći reći da smo ostvarili zadane ciljeve te da će strategija razvoja Visoke škole Ivanić-Grad polučiti svoje rezultate na visoko obrazovanje u Ivanić-Gradu. – rekao je na kraju.
FOTO: VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRAD