LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Završetak studija

Obrane radova na FOI-ju održavat će se u virtualnim učionicama

Dekanica Fakulteta organizacije i informatike objavila je detaljne upute za online obranu završnih i diplomskih radova.

Dekanica Fakulteta organizacije i informatike objavila je detaljne upute za online obranu završnih i diplomskih radova.

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu donio je odluku o postupku pokretanja i tijeka obrane završnih i diplomskih radova u izvanrednim situacijama kao što je ova u kojoj se nalazimo.

Obrane će se, dakle, i sada održavati na daljinu. Provodit će se tako da će nakon prihvaćanja finalne verzije rada student morati poslati referadi traženi obrazac, a koji će sadržavati i izjavu o predaji finalne verzije rada, potpisanu izjavu o izvornosti te potvrdu o uplati troška tiskanja diplome.

Nakon što se riješi administrativni dio u referadi, mentor zakazuje termin obrane uz navođenje virtualne sobe za obranu kojoj mogu pristupiti svi koji žele. Termin mora potvrditi referada te se on javno objavljuje, pri čemu se navodi i poveznica za pristupanje obrani. 

Student se na početku obrane mora identificirati valjanom ispravom i cijelo vrijeme mora imati upaljenu kameru. Isto tako, u slučaju da se koristi prezentacijom, može ju podijeliti u sustavu u kojemu se odvija obrana. Zatim slijede pitanja mentora i suocjenjivača koji na koncu informiraju studenta o ocjeni i zaključe obranu.

Nakon toga mentor unosi informacije u sustav eRadovi, pri čemu ima rok od 48 sati za eventualno unošenje ispravka unesenih podataka. Nakon 48 sati studentu se može izdati uvjerenje o obrani i stečenom nazivu, a ono se može slati elektronički ili poštom. Detaljnije informacije dostupne su ovdje.
FOTO: PINTEREST