LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
European Spatial Data Research Association

Objavljen natječaj za EuroSDR nagradu za najbolju doktorsku disertaciju iz geoinformatičke znanosti

Autor najbolje disertacije primit će nagradu u iznosu od 500 eura te će biti pozvan da predstavi svoj rad na 145. sastanku Odbora delegata EuroSDR-a u Danskoj.

Autor najbolje disertacije primit će nagradu u iznosu od 500 eura te će biti pozvan da predstavi svoj rad na 145. sastanku Odbora delegata EuroSDR-a u Danskoj.

European Spatial Data Research Association (EuroSDR) tradicionalno organizira natječaj za doktorske disertacije koje su značajno pridonijele geoinformatičkoj znanosti, usmjerene prema nacionalnim kartografskim ili katastarskim agencijama (sustavima).

Ta prestižna nagrada dodjeljuje se za disertaciju koja je uspješno obranjena u razdoblju od siječnja 2023. do srpnja 2024. godine. Tema doktorskog rada mora biti povezana s jednim ili više istraživačkih područja koje pokriva EuroSDR i njegove komisije.

Traju prijave za studentske domove u Požegi i Osijeku, evo do kada se možete prijavitiSvi materijali za prijavu moraju biti poslani elektroničkom poštom na adresu EuroSDR tajništva EuroSDR@mu.ie najkasnije do 23. kolovoza 2024. Pristigle će prijave ocijeniti komisija koju je odobrio Odbor delegata EuroSDR-a, a nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Aplikacija „e-Zapis o statusu studenta” nudi preuzimanje rodno neutralnih zapisaOdabrana disertacija bit će objavljena 16. rujna 2024. godine. Autor najbolje disertacije primit će nagradu u iznosu od 500 eura te će biti pozvan da predstavi svoj rad na 145. sastanku Odbora delegata EuroSDR-a, koji će se održati u studenom, 2024. godine u Danskoj.

Iskoristi priliku i postani kontrolor leta. Traže se čak 42 kandidata!Sve dodatne informacije o natječaju dostupne su na službenoj stranici EuroSDR-a te u priloženoj obavijesti.
IZVOR: GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU
FOTO: GETTY IMAGES