LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zagrebu

Objavljen je natječaj za dodjelu nagrade Andrija Mohorovičić

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu nagrade Andrija Mohorovičić, koja se dodjeljuje dokazanim znanstvenicima s područja prirodnih znanosti.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu nagrade Andrija Mohorovičić, koja se dodjeljuje dokazanim znanstvenicima s područja prirodnih znanosti.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu nagrade Andrija Mohorovičić, pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu koji su ostvarili znanstvene rezultate, promicali znanstvene discipline i struke te prenosili znanja i odgajali mlade stručnjake u području prirodnih znanosti.

Za dodjelu nagrade, prijedlog može podnijeti bilo koja sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na kojoj ima djelatnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja u području prirodnih znanosti. Svake godine mogu se podijeliti najviše dvije nagrade.

Prijedlog za ovu nagradu treba sadržavati životopis predložene osobe te iscrpno obrazloženje. Uz prijedlog prilažu se znanstveni radovi i drugi dokumenti koji potvrđuju opravdanost prijedloga. Prijedlozi za nagradu Andrija Mohorovičić za ovu akademsku godinu šalju se Senatu Sveučilišta u Zagrebu najkasnije do 30. lipnja 2017. godine