LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Kreće rektorski mandata prof. dr. sc Stjepana Lakušića

Novi rektor Sveučilišta u Zagrebu službeno stupio na dužnost

Ranije ove godine, prof. dr. sc Stjepan Lakušić, izabran je na mjesto rektora Sveučilišta u Zagrebu. 1. listopada (danas) službeno kreće mandat novog rektora koji će na toj poziciji zamijeniti prof. dr. sc. Damira Borasa.

Ranije ove godine, prof. dr. sc Stjepan Lakušić, izabran je na mjesto rektora Sveučilišta u Zagrebu. 1. listopada (danas) službeno kreće mandat novog rektora koji će na toj poziciji zamijeniti prof. dr. sc. Damira Borasa.

S današnjim danom službeno kreće rektorski mandat za prof. dr. sc Stjepana Lakušića, dosadašnjeg dekana Građevinskoga fakulteta. Na toj je dužnosti zamijenio prof. dr. sc. Damira Borasa, koji je dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu obnašao od 1. listopada 2014. Podsjetimo, Lakušić je ranije ove godine sudjelovao na izborima za rektora, a u drugom izbornom krugu osigurao je mandat ispred prof. dr. sc. Mirjana Hruškar.


Tko je novi rektor Sveučilišta u Zagrebu?


Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić rođen je 1968. u Slavonskom Brodu. Što se tiče akademskih dostignuća, Lakušić je 1994. diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, 1998. završava magisterij, a 2003. stječe status doktora znanosti. Od akademske godine 1995./1996, Lakušić kontinuirano izvodi nastavu na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Profesorske dužnosti obnašao je još na Građevinskom fakultetu u Rijeci te Skopju. Posljednjih osam godina, novi je rektor radio na mjestu prodekana i dekana na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Ovako su sa Sveučilišta u Zagrebu opisali Lakušićev znanstveni rad:

Profesor Lakušić objavio je kao autor ili koautor 26 znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, 120 radova u zbornicima međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te 35 poglavlja u knjigama. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, bio je urednik 13 knjiga te je glavni urednik časopisa Građevinar. Uz to, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pokrenuo je nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i znanstveno-stručnih konferencija i događaja. Njegov međunarodni znanstveni projekt Rubberised concrete noise barriers – RUCONBAR i inovativni proizvod koji je nastao u okviru toga projekta – apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke s recikliranom gumom ‒ RUCONBAR, nagrađeni su s više međunarodnih i domaćih nagrada u Belgiji, Hrvatskoj, Nizozemskoj, SAD-u i Švicarskoj. 


Lakušić je javnosti poznat i kao autor važnih dokumenata koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala nakon snažnog potresa koji je 2020. pogodio grad Zagreb. 

FOTO: STUDENTSKI.HR