LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zagrebu

Logopediju može upisati 30 studenata više; na nekim fakultetima manja kvota

Donosimo usporedbu prošlogodišnjih i ovogodišnjih upisnih kvota za upis brucoša na zagrebačko sveučilište.

Donosimo usporedbu prošlogodišnjih i ovogodišnjih upisnih kvota za upis brucoša na zagrebačko sveučilište.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je ovogodišnje upisne kvote za upis u prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija. Prema Odluci o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u ak. god. 2020./2021, moguć je upis ukupno 14 187 novih studenata.

Naime, riječ je o povećanju od 44 mjesta u odnosu na prošlu godinu, pri čemu se na nekim sastavnicama povećao, ali na nekima i smanjio broj upisnih kvota. Što se tiče studija koji spadaju pod prirodne znanosti, bilježi se smanjenje kvote od sedam mjesta u odnosu na prošlu godinu pa tako Prirodoslovno-matematički fakultet ove godine upisuje 759 studenata, od čega 728 redovito. 

Na području tehničkih znanosti bilježi se povećanje kvote s 3419, odnosno 3095 redovitih na 3438, odnosno 3160 redovitih studenata. U toj kategoriji može se istaknuti Fakultet elektrotehnike i računarstva koji od sljedeće akademske godine upisuje studente na dva studija više – Computing, koji može upisati 50 studenata i Electrical Engineering and Information Technology, koji ima upisnu kvotu od 30 studenata. Fakultet prometnih znanosti bilježi pad s 395 na 345, pa studij Prometa može upisati 50 studenata manje.

Na području biomedicine i zdravstva manju upisnu kvotu ima Veterinarski fakultet, koji ove godine upisuje 5 studenata manje, dok je na području biotehničkih znanosti kvota manja za deset redovitih mjesta, i to zbog mijenjanja kvote Šumarskog fakulteta koji ove godine može upisati 285 redovitih studenata, deset manje nego lani, iako taj Fakultet od sljedeće akademske godine izvodi studij Drvne tehnologije u Virovitici i Vinkovcima.
Vezano: Studij Drvne tehnologije u još dva grada od iduće akademske godine
S druge strane, na jednom od najtraženijih studija povećala se upisna kvota pa će studij Logopedije moći upisati 30 studenata više nego prošle godine, odnosno njih 80 ukupno. Radi se o trenutno najpoželjnijem studiju na zagrebačkom sveučilištu ako se uzme u obzir upisna kvota i broj prvih prijava. Naime, do 21. svibnja, prema podacima AZVO-a, ovaj je studij prijavilo 1026 studenata. Ekonomski fakultet, s druge strane, bilježi pad kvote s 2545 na 2495 redovitih i izvanrednih studenata, od čega se pad bilježi na studiju Poslovne ekonomije, Računovodstva i financija i Turističkog poslovanja, i to po deset mjesta na svakom od tih studija.

Valja još istaknuti da drugi najtraženiji studij – jednopredmetnu Psihologiju na Filozofskom fakultetu ove godine može upisati 75 studenata, a do 21. svibnja prijavilo ga je 1029 studenata. Detaljan popis razlike u kvotama možete pronaći usporedbom ovogodišnjih upisnih kvota i prošlogodišnjih kvota.
FOTO: UNSPLASH