LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
„Double Degree”

Jedan studij, a dvije diplome, i to Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu

Prijave za upis na „Double Degree” sveučilišni diplomski studij zaprimaju se do 21. prosinca. Primljeni će studenti po završetku svog obrazovanja steći dvije diplome, odnosno diplome Dubrovačkog sveučilišta i Sveučilišta u Palermu.

Prijave za upis na „Double Degree” sveučilišni diplomski studij zaprimaju se do 21. prosinca. Primljeni će studenti po završetku svog obrazovanja steći dvije diplome, odnosno diplome Dubrovačkog sveučilišta i Sveučilišta u Palermu.

Temeljem Sporazuma između Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu došlo je do uspostavljanja Double Degree sveučilišnih diplomskih studija. Riječ je o studijima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku Ekonomija i Poslovna ekonomija, studijski smjer Marketing te o diplomskim studijima Sveučilišta u Palermu Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziare i Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali u Italiji.

Spomenutim se Sporazumom studentima koji provedu jedan semestar studirajući te polože sve ispite na partnerskoj instituciji omogućuje stjecanje dviju diploma, odnosno diploma obaju sveučilišta.

Dubrovački studenti koji budu odabrani za upis moraju zadovoljiti i određene kriterije kao što su dobro poznavanje engleskoga jezika koje će dokazati službenom potvrdom, dosadašnji akademski uspjeh na odgovarajućem preddiplomskom ili dodiplomskom studiju te sama motivacija za odlazak na studiranje u inozemstvo. Upisom Double Degree diplomskog studija jedan će semestar provesti na partnerskoj talijanskoj instituciji.

Tijekom boravka na Sveučilištu moraju poštivati sva propisana pravila i procedure partnerske institucije. Osim što imaju dužnost sklapanja police zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje boravka na partnerskoj ustanovi u inozemstvu, dužni su samostalno podmiriti i troškove tog osiguranja kao i prijevoza te smještaja. Ono što se može istaknuti kao prednost svakako je oslobođenost od plaćanja školarine tijekom boravka na ustanovi te prilika za sudjelovanje na Erasmus+ natječaju.

Prijave se zaprimaju do 21. prosinca, a više informacija o prijavama na upis kao i o kolegijama koje će zainteresirani studenti morati odslušati mogu se pronaći u samom Natječaju. Ostale potrebne informacije mogu se dobiti na internetskoj stranici Sveučilišta ili telefonom na broj (020) 445‐909 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju) i 020 446 041 (Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte).

FOTO: WIKIPEDIA