LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sjednica Fakultetskog vijeća

Izabran novi dekan PMF-a

Aktualnu dekanicu prof. dr. sc. Aleksandru Čižmešija u listopadu će naslijediti dosadašnji prodekan za financije PMF-a – prof. dr. sc. Mirko Planinić.

Aktualnu dekanicu prof. dr. sc. Aleksandru Čižmešija u listopadu će naslijediti dosadašnji prodekan za financije PMF-a – prof. dr. sc. Mirko Planinić.

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na elektronskoj sjednici održanoj 21. svibnja 2020. izabralo je prof. dr. sc. Mirka Planinića, dosadašnjeg prodekana za financije, za novog dekana fakulteta u mandatnom razdoblju od dvije akademske godine – od 2020/21. do 2021/22. U listopadu će, dakle, naslijediti aktualnu dekanicu prof. dr. sc. Aleksandru Čižmešija.  

Od ukupno 77 članova Fakultetskog vijeća, glasanju je pristupilo 66 članova. Prof. dr. sc. Mirko Planinić dobio je 64 glasa, dok su dva glasa bila suzdržana. Protukandidata nije bilo, a izbor je potvrdio i Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 26. svibnja 2020. godine, priopćili su s PMF-a.

Kako stoji u njegovu životopisu, Mirko Planinić rođen je 28. studenog 1966. godine u Zagrebu. Završio je inženjerski (danas istraživački) smjer fizike na PMF-u u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao je i doktorirao eksperimentalnu nuklearnu fiziku. Od 1993. godine zaposlen je kao znanstveni novak na toj instituciji. Od 2000. do 2002. godine boravi na poslijedoktorskom usavršavanju na Indiana Universityju u SAD-u.

U zvanje docenta izabran je 2003. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2008. godine, u zvanje redovitog profesora 2013. godine, a 2019. godine u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Prof. Planinić objavio je u koautorstvu više od 350 znanstvenih radova koji su citirani preko 21 000 puta. Bavi se istraživanjima u eksperimentalnoj fizici elementarnih čestica, a suvlasnik je i spin-off tvrtke Picologic koja proizvodi višekanalne pikoampermetre za mjerenje malih struja na visokom naponu. Član je Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković i Vijeća CERN-a kao predstavnik Hrvatske.

FOTO: WIKIPEDIA