LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Međunarodni uspjeh

INOVA 2020: Studenti FER-a osvojili zlatnu medalju za svoju inovaciju

„Rad studenata ima zaista veliki potencijal za unaprjeđenje gospodarenja i upravljanja cestovnim i tračnim prometnicama u okviru pametnih sustava korištenjem umjetne inteligencije.”– navodi Sveučilište u Zagrebu.

„Rad studenata ima zaista veliki potencijal za unaprjeđenje gospodarenja i upravljanja cestovnim i tračnim prometnicama u okviru pametnih sustava korištenjem umjetne inteligencije.”– navodi Sveučilište u Zagrebu.

Na ovogodišnjem izdanju izložbe INOVA 2020 Šime Kožul i Nikola Sarić, studenti prve godine diplomskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, osvojili su zlatnu medalju za svoju inovaciju naziva Mikrokontrolerski sustav za detekciju oštećenja trase vozila mjerenjem vibracija. Nastala je kao rezultat njihovih objedinjenih završnih radova izrađenih pod mentorstvom prof. dr. sc. Siniše Fajta sa Zavoda za elektroakustiku.
– Rad studenata, koji je predstavljen Međunarodnom ocjenjivačkom sudu izložbe INOVA, ima zaista veliki potencijal za unaprjeđenje gospodarenja i upravljanja cestovnim i tračnim prometnicama u okviru pametnih sustava korištenjem umjetne inteligencije. Naime, ovo rješenje bilo bi od velike koristi službama zaduženima za nadzor prometnica jer bi omogućilo izradu i kontinuirano nadopunjavanje baze podataka sa svim lokacijama potencijalnih oštećenja na nekom području. – navodi Sveučilište u Zagrebu na svojim stranicama.
Pojašnjavaju da je ideja rješenja sustav montiran u vozilo, koji omogućuje detekciju potencijalno opasnih oštećenja na trasi po kojoj se prometuje mjerenjem vibracija koje nastaju međudjelovanjem vozila i podloge. 
– Smješten u osobni automobil, sustav bi detektirao oštećenja ceste, dok bi smješten u tramvaj ili vlak detektirao oštećenja pruge. Kada detektira oštećenje, sustav automatski pamti geografsku lokaciju i šalje sve podatke na računalo ili ih pohranjuje u bazu podataka. Sustav objedinjuje fizičke komponente, prvenstveno mikrokontroler i razne senzore s programskom potporom koja omogućuje analizu i pohranu podataka u stvarnom vremenu.

Skaliran na nacionalnu razinu, omogućio bi izradu karte kompletne mreže autocesta ili željeznica na području Hrvatske sa svim označenim oštećenjima pomoću koje bi nadležne službe točno znale gdje su potrebni popravci. Sustav je moguće uvezati bežičnim komunikacijama sa sustavom za pohranu i analizu podataka, te omogućiti gospodarenje i upravljanje cestovnim i tračnim prometnicama u okviru pametnih sustava korištenjem umjetne inteligencije. – dodaju sa Sveučilišta.
FOTO: UNIZG