LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Ponašanje u akademskoj zajednici

Evo koji se oblici ponašanja smatraju neprihvatljivima prema Etičkom kodeksu UNIZG-a

Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu definirano je što sve spada pod neprihvatljivo ponašanje u akademskoj zajednici.

Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu definirano je što sve spada pod neprihvatljivo ponašanje u akademskoj zajednici.

Sveučilište u Zagrebu javno je iznijelo svoj stav prema bilo kakvom obliku nasilja – takve postupke osuđuje te snažno podupire i štiti sve koji su spremni deklarirati doživljenu traumu. Podsjeća da se zlostavljanje ili sumnja na njega također prijavljuje na način utvrđen odredbama Etičkog kodeksa koji možete pogledati na poveznici. U tom kodeksu nalaze se i neprihvatljiva ponašanja, među kojima je i seksualno uznemiravanje, a koja donosimo u nastavku.
Vezano: 
Diskriminacija

Kako stoji u kodeksu, nedopustiv je svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju. Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti stručnost, sposobnost i profesionalne zasluge te osposobljenost i rezultati u obavljanju određene vrste djelatnosti, poslova i zadataka.

Uznemirivanje

Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između članova sveučilišne zajednice. Uznemiravanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi kojem je cilj ili koje stvarno znači povredu osobnog dostojanstva, koje ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu njezina života, navodi se u kodeksu. Nadalje, uznemirivanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava.
– Neprihvatljivo je svako spolno uznemirivanje. Spolno uznemirivanje specifičan je oblik uznemirivanja koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane, a uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaska koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvredljivoga i uznemirujućega materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta. – istaknuto je.
Kodeksom je definirano da se uobičajena komunikacija, dobronamjerne šale i kritika, kao i odnosi spolne i druge intimne naravi između članova akademske zajednice koji počivaju na pristanku i uzajamnom poštovanju smatraju područjem privatnosti te nisu sami po sebi kršenje Etičkog kodeksa.
– Treba, međutim, izbjegavati situacije u kojima takvi odnosi između članova akademske zajednice mogu dovesti do kršenja pravila Etičkog kodeksa o objektivnosti i nepristranosti i sukobu interesa, posebno u odnosima između članova akademske zajednice koji su u neposrednom hijerarhijskom odnosu koji uključuje ocjenjivanje tuđeg rada i dostignuća i/ili odlučivanje o statusu, profesionalnom napredovanju, pogodnostima i nagradama. Svaka osoba ima pravo prijaviti uznemirivanje koje je počinio član sveučilišne zajednice. Na osobu koja je odbila uznemirivanje ili prijavila takvu vrstu ponašanja ne smije se vršiti nikakav pritisak. – također je navedeno.
Predrasude

Prema kodeksu svi članovi sveučilišne zajednice trebaju biti objektivni i ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u akademskim, istraživačkim, administrativnim, poslovnim i upravljačkim djelatnostima. Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega člana ne smije počivati na kriterijima koji nisu neposredno relevantni za obavljanu djelatnost ili profesionalne obveze.
FOTO: PIXABAY