LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Erasmus+ projekt

Europska studentska udruga radi na poboljšanju bolonjskih sporazuma, partner joj je MZO

Provedba projekta udruge ESU na kojemu je partner Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koja se bavi bolonjom, planirana je od lipnja 2020. godine do svibnja 2022. godine.

Provedba projekta udruge ESU na kojemu je partner Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koja se bavi bolonjom, planirana je od lipnja 2020. godine do svibnja 2022. godine.

Erasmus+ projekt naziva Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost bolonjskog procesa – BSWE FORward (Bologna with Stakeholders Eyes For a Stronger Future of the Bologna Process) projekt je za implementaciju bolonjskog procesa koji vodi Europska studentska udruga. Njegova je provedba započela u lipnju 2020. te će trajati do svibnja 2022.

Glavni je cilj projekta, kako stoji na stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je i samo partner na projektu, provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja. Bologna with Students Eyes (2020) bit će osma publikacija i predstavit će rezultate, zajedno s preporukama koje će biti napisane i raspravljene, kako bi se omogućilo zemljama da poduzmu daljnje akcije kojima bi provedba bolonjskih sporazuma bila uspješnija.

Ostali partneri na projektu jesu Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalna komisija za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE), Ministarstvo obrazovanja i znanosti Armenije (MOES).
FOTO: PEXELS