LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Spolno uznemiravanje

ERF i Ženska soba provode istraživanje o spolnom uznemiravanju studenata/ica u kontekstu visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Cilj istraživanja je utvrditi učestalost spolnog uznemiravanja koje studenti i studentice doživljavaju od fakultetskog osoblja, usporediti rezultate s prethodno provedenim istraživanjima te utvrditi neke značajke spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj. 

Cilj istraživanja je utvrditi učestalost spolnog uznemiravanja koje studenti i studentice doživljavaju od fakultetskog osoblja, usporediti rezultate s prethodno provedenim istraživanjima te utvrditi neke značajke spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj. 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Ženskom sobom provodi istraživanje o spolnom uznemiravanju studenata i studentica u kontekstu visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.   

Cilj istraživanja je utvrditi učestalost spolnog uznemiravanja koje studenti i studentice doživljavaju od fakultetskog osoblja, usporediti rezultate s prethodno provedenim istraživanjima te utvrditi neke značajke spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj. 
 
U ovom istraživanju pod spolnim uznemiravanjem podrazumijevamo svako verbalno, neverbalno ili fizički neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. 
– Pozivamo sve studente i studentice da se uključe u istraživanje kako bismo došli do što većeg broja ispitanika/ca i ostvarili što bolje rezultate istraživanja. – poručuju iz Ženske sobe.
Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti anonimno i dobrovoljno, a od ispunjavanja upitnika možete odustati u bilo kojem trenutku. Svi prikupljeni podatci bit će korišteni isključivo u istraživačke svrhe te će biti prikazani samo na grupnoj razini stoga istraživači mole da iskreno odgovorite na postavljena pitanja. 

Ispunjavanje upitnika traje oko 20 minuta, a možete mu pristupiti na poveznici
FOTO: PIXABAY