LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
UPISI NA FAKULTETE

Donosimo upisne kvote po sveučilištima, jako bitno za odabir željenog fakulteta!

Upisne kvote na sveučilištima ključni su faktor u odabiru fakulteta, utječući ne samo na broj primljenih studenata nego i na strategije pri upisima i buduće akademske puteve.

Upisne kvote na sveučilištima ključni su faktor u odabiru fakulteta, utječući ne samo na broj primljenih studenata nego i na strategije pri upisima i buduće akademske puteve.

U hodu prema visokom obrazovanju, maturanti diljem Hrvatske suočavaju se s izazovima donošenja odluka koje će oblikovati njihovu budućnost. S obzirom na raznolikost fakultetskih programa, lokacija i zahtjeva, proces odabira pravog sveučilišta predstavlja kompleksan labirint s mnogim preprekama.

Jedan od ključnih faktora u ovom procesu je razumijevanje upisnih kvota. Ti podaci ne samo da određuju broj studenata koji će biti primljeni na određeni fakultet nego utječu i na strategije pri upisima, potencijalna preusmjeravanja i konačno, buduće akademske puteve.

Stoga u ovom članku donosimo upisne kvote na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Slavonskom Brodu, Dubrovniku te Varaždinu i Koprivnici (Sveučilište Sjever).
 

Sveučilište u Zagrebu


Sveučilište u Zagrebu ove je godine osiguralo 13 508 mjesta za buduće studente, odnosno njih 11 384. Na preddiplomske, odnosno integrirane studije, moći će se upisati 11 384 redovnih studenata i 1583 izvanrednih, a također se još može upisati i 541 strani student te 200 onih koji imaju status Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Najveći broj mjesta ima u društvenim znanostima, njih 5544, gdje je smješten i Ekonomski fakultet s ukupnom kvotom od 2230 mjesta. Sljedeći po broju mjesta jesu Filozofski fakultet, koji prima 1181 studenta, Fakultet elektrotehnike i računarstva (770) te Prirodoslovno-matematički fakultet (746). Najmanju upisnu kvotu ove godine imaju Fakultet filozofije i religijskih znanosti (40) te Akademija likovnih umjetnosti (78) i Akademija dramske umjetnosti (81).
 

Sveučilište u Splitu

 
Upisna kvota za akademsku godinu 2024./2025. na Sveučilištu u Splitu iznosi 4508 mjesta – koja su podijeljena na ona za prijediplomski i integrirani sveučilišni studiji (3225) te prijediplomski stručni studij (1283). 

Od 4508 mjesta, za redovne je studente predviđeno 3746  mjesta, a za izvanredne 574 mjesta. Ostatak je raspodijeljen na hrvatske iseljenike (redoviti), one koji su maturirali prije 2010. godine i za kandidate izvan Europske unije (redoviti).

Kada se zbroje kvote za sveučilišne i stručne studije, najviše mjesta ima na Ekonomskom fakultetu (620), Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (612) te Pravu (375) i Filozofskom fakultetu (332). Najmanje mjesta imaju Sveučilišni odjel za studije mora (43) te Katolički bogoslovni fakultet (54).
 

Sveučilište u Rijeci


Na Sveučilište u Rijeci ove se godine može upisati 3521 student. Za redovne studente iz Hrvatske rezervirano je 2576 mjesta, odnosno još 53 za Hrvate izvan Hrvatske, dok su za izvanredne studente Hrvate ostavljena 782 mjesta.

Ukupno najviše mjesta ima na Ekonomskom fakultetu (485), Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (478) i Filozofskom fakultetu (397). Najmanje budućih studenata prima Fakultet za fiziku, samo njih 24.
 

Sveučilište u Puli


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2024./2025. prima 1160 studenata, od čega 839 kao redovne i 274 kao izvanredne.

Najviše studenata primaju Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković (403) i Filozofski fakultet (255), dok najmanje Muzička akademija (23) i Fakultet prirodnih znanosti (26).


Sveučilište u Dubrovniku


Sveučilišni ili stručni prijediplomski studij na Sveučilištu u Dubrovniku moći će upisati 572 studenta – njih 363 redovno, a 140 izvanredno. Za strane državljane kvota je 69.

Najveći broj novih studenata moći će upisati studij Nautike (70), Medije i kulturu (51), Poslovnu ekonomiju, smjer turizam (55) te Poslovnu ekonomiju, smjer IT menadžment (46). Najmanju kvotu (20) imaju smjerovi: Povijest Jadrana i Mediterana, Pomorske tehnologije jahta i marina te Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika.
 

Sveučilište u Slavonskom Brodu


Sveučilište u Slavonskom Brodu za 2024./2025. godinu osiguralo je 559 mjesta, 310 za redovne studente te 21 za izvanredne. Ostalih 34 raspoređeno je na strane studente.

Sveučilište je podijeljeno na četiri dijela: Biotehnički odjel prima 45 studenata, Strojarski fakultet 155, Odjel za društveno-humanističke znanosti 244, a Tehnički odjel 115 studenata.
 

Sveučilište Sjever 


Sveučilište Sjever ima dva centra, Varaždin te Koprivnicu, a ove godine osiguralo je 675, odnosno 250 mjesta.

Sveučilišni centar Varaždin prima 575 redovnih i 100 izvanrednih studenata. Najviše mjesta ima na studiju Multimedija, oblikovanje i primjena (120) te na Graditeljstvu (70), dok je najmanje mjesta na studiju Glazba i mediji (10).

Na Sveučilišnom centru Koprivnica osigurano je 220 mjesta za redovne i 30 za izvanredne studente. Studiji Medijski dizajn (45) i Komunikologija, mediji i novinarstvo (45) nude najveće kvote, dok studij Zaštita okoliša, bicikliranje i ambalaža ima najmanju upisnu kvotu, 15.
FOTO: PIXABAY