LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Poticanje interdisciplinarnosti

Časopis „Diskrepancija” poziva studente da pošalju svoje autorske radove

Svi zainteresirani studenti imaju priliku poslati svoje izvorne stručne ili znanstvene radove bilo koje tematike časopisu Kluba studenata sociologije pod nazivom „Diskrepancija”. Rok je za slanje radova 1. lipnja.

Svi zainteresirani studenti imaju priliku poslati svoje izvorne stručne ili znanstvene radove bilo koje tematike časopisu Kluba studenata sociologije pod nazivom „Diskrepancija”. Rok je za slanje radova 1. lipnja.

Studentski časopis Kluba studenata sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod nazivom „Diskrepancija” poziva sve zainteresirane studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija da pošalju svoje stručne ili znanstvene radove. S obzirom na to da tema nije zadana te na interdisciplinarnost koju časopis promiče, tekst bilo koje tematike može biti u formi eseja, izvornog znanstvenog članka te stručnog ili preglednog rada.

Pravo na prijavu imaju sve osobe koje u akademskoj godini 2017/18. imaju status studenta na bilo kojoj studijskoj razini. Uvjeti koje rad mora zadovoljiti su:

  • prethodno neobjavljivanje u ostalim časopisima,
  • mogućnost uređivanja teksta poslanog u formatima .abw, .odt, .doc ili .docx,
  • napisan sažetak od najviše 200 riječi na engleskom ili hrvatskom jeziku,
  • sadržaj od najviše 20 kartica teksta (uključujući bilješke, literaturu, sažetak i grafičke priloge),
  • grafički prilozi (ukoliko postoje) dostavljeni u izvornom formatu.

Također, autor u lijevom uglu prve stranice svojega rada treba navesti sljedeće podatke:

  • svoje ime i prezime,
  • naziv i adresu fakulteta,
  • studijsku grupu ili smjer,
  • godinu na kojoj se trenutno nalazi,
  • adresu elektroničke pošte.

Radovi koji mogu biti na hrvatskom, engleskom, bošnjačkom, srpskom i crnogorskom jeziku šalju se najkasnije do 1. lipnja na mail adresu diskrepancija@gmail.com. Ista je mail adresa dostupna i za sve ostale upite, a dodatne informacije o detaljima uređivanja radova i samom pozivu možete pročitati na poveznici.

 

FOTO: PIXABAY