LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Asistenti s FFOS-a traže povratnu informaciju o online učenju

Asistenti s FFOS-a provode anketu o stavovima prema online učenju. Mole sve osječke studente da ispune anketu.

Asistenti s FFOS-a provode anketu o stavovima prema online učenju. Mole sve osječke studente da ispune anketu.

Asistenti Odsjeka za filozofiju i Katedre za sociologiju Filozofskoga fakulteta Osijek provode anketu o stavovima prema online učenju. Namijenjena je svim studentima Sveučilišta u Osijeku.

Hrvoje Potlimbrzović, Demian Papo i Juraj Jurlina mole da izdvojite malo vremena i da im date povratnu informaciju. Anketi je moguće pristupiti na poveznici

FOTO: FLICKR