LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
EU-CONEXUS

Studenti zadarskog sveučilišta imaju priliku prijaviti svoje projekte za financiranje iz perspektivnog međunarodnog saveza

Studenti Sveučilišta u Zadru imaju mogućnost prijaviti projekte za financiranje iz tematskih područja kao što su SmUCS (Pametna urbana obalna održivost), suradnja između studentskih organizacija, volontiranje, vršnjačka podrška, promicanje jednakih mogućnosti te inkluzivnost i rodna ravnopravnost među studentima.

Studenti Sveučilišta u Zadru imaju mogućnost prijaviti projekte za financiranje iz tematskih područja kao što su SmUCS (Pametna urbana obalna održivost), suradnja između studentskih organizacija, volontiranje, vršnjačka podrška, promicanje jednakih mogućnosti te inkluzivnost i rodna ravnopravnost među studentima.

EU-CONEXUS savez otvara 1. poziv za prijave studentskih projekata! Ovaj savez podržava angažman studenata pružajući im jedinstvenu priliku da ostvare svoj puni potencijal i dobiju financiranje za svoje inovativne projekte. Studenti imaju mogućnost osigurati do 5 tisuća eura za provedbu svojih projektnih ideja, a sredstva mogu biti iskorištena za razne prihvatljive troškove poput putnih troškova, nabave dobara i usluga, potrošnog materijala i slično.

Taj natječaj podržava različite aspekte studentskog angažmana i potiče kvalitetne inicijative koje doprinose razvoju zajednice, a projektne prijedloge mogu podnijeti studenti i studentske udruge unutar saveza EU-CONEXUS, dok se u Hrvatskoj u tom savezu nalazi Sveučilište u Zadru.

Europsko Sveučilište za pametno i održivo upravljanje urbanim obalnim prostorima (EU-CONEXUS) jedan je od 17 projekata Europskih sveučilišta koje je Europska komisija među 54 prijave izabrala za financiranje, a EU-CONEXUS partnerske institucije dolaze iz Francuske, Grčke, Rumunjske, Litve, Španjolske i Hrvatske.

Tako studenti Sveučilišta u Zadru imaju mogućnost prijaviti projekte za financiranje iz tematskih područja kao što su SmUCS (Pametna urbana obalna održivost), suradnja između studentskih organizacija, volontiranje, vršnjačka podrška, promicanje jednakih mogućnosti te inkluzivnost i rodna ravnopravnost među studentima.

Svi studenti i studentske udruge unutar EU-CONEXUS saveza imaju pravo prijaviti svoje projekte, a rok za prijavu projektnog prijedloga je 30. rujna 2023. godine. Nakon prijave, projekti će biti temeljito pregledani, a odabrani će biti nagrađeni financijskom podrškom za provedbu svojih ideja.

Više o prijavama može se vidjeti na službenoj stranici saveza EU-CONEXUS.
FOTO: UNSPLASH