LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Fond Aleksandar Abramov

Riječko Sveučilište financijski pomaže studentima nižeg socio-ekonomskog statusa

Maksimalni godišnji pojedinačni iznos stipendije / financijske pomoći iznosi 1.330,00 eura  (10.020,86 kuna) za A i B kategorije, odnosno 670,00 eura (5.048,12 kuna) za C kategoriju.

Maksimalni godišnji pojedinačni iznos stipendije / financijske pomoći iznosi 1.330,00 eura  (10.020,86 kuna) za A i B kategorije, odnosno 670,00 eura (5.048,12 kuna) za C kategoriju.

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija i financijskih pomoći iz programa Solidarnost (Fond Aleksandar Abramov).

Stipendije i financijske pomoći namijenjene su studentima i studenticama nižeg socio-ekonomskog statusa upisanima u redovnom ili izvanrednom statusu na sveučilišne preddiplomske i diplomske studije, sveučilišne integrirane preddiplomske i diplomske studije, stručne preddiplomske ili stručne diplomske studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

Prijave na natječaj zaprimaju se do ponedjeljka 20. veljače 2023. godine u 12 sati.

Pravo na stipendiju imaju hrvatski državljani, državljani države članice EU s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobreni status stranca na stalnom boravku u RH, kao i državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH, a u redovitom su ili izvanrednom statusu na Sveučilištu u Rijeci ili njegovoj sastavnici te zadovoljavaju sljedeća 2 kriterija:

– socio-ekonomski kriterij, što znači da prosječni mjesečni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u 2022. kalendarskoj godini ne prelaze mjesečne propisane cenzuse (uvid u propisane cenzuse dostupan je ovdje)
– imaju ostvarenih najmanje 18 ECTS-a u 2021/2022. akad. god. (od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022). Ovaj kriterij ne odnosi se na studente koji su u 2022/2023. akad. god. upisali prvu godinu studija
Maksimalni godišnji pojedinačni iznos stipendije / financijske pomoći iznosi 1.330,00 eura  (10.020,86 kuna) za A i B kategorije, odnosno 670,00 eura (5.048,12 kuna) za C kategoriju.
 
– A KATEGORIJA – stipendija / financijska pomoć za pokriće participacije u troškovima studija (školarine) koju je student uplatio u prethodnoj 2021./2022. akad. god. (ne ubraja se upisnina)
– B KATEGORIJA – stipendija / financijska pomoć za studenta s invaliditetom, studenta bez jednog ili obaju roditelja, studenta roditelja, studenta iz sustava alternativne skrbi, studenta teškoga zdravstvenoga stanja, studenata kojem su dijagnosticirane specifične poteškoće u učenju, studenta čiji su roditelji nezaposleni, studenta korisnika socijalne pomoći ili studenta kojeg je član kućanstva korisnik socijalne pomoći ili studenta koji se iz drugih razloga nalazi u izrazito teškoj socio-ekonomskoj situaciji
– C KATEGORIJA – financijska pomoć za nabavu računalne ili druge opreme nužne za studij opreme ili nabavu invalidskog pomagala za studenta s invaliditetom Više o načinu prijave saznajte ovdje.

 
FOTO: UNSPLASH