LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Upit Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Riječki studentski zbor predlaže da veći broj studenata ima pravo na više subvencioniranih obroka dnevno

Riječ je o mjestima koja imaju pravo na prehranu razine broj dva, odnosno pravo na potporu za dva kompletna subvencionirana obroka dnevno.

Riječ je o mjestima koja imaju pravo na prehranu razine broj dva, odnosno pravo na potporu za dva kompletna subvencionirana obroka dnevno.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci uputio je prijedlog Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se proširi broj mjesta čiji studenti imaju odobreno pravo na prehranu razine broj jedan. Zlobin, Poljane, Veprinac, Rukavac, Klana, Studena, Lisac, Škalnica, Lisac Brgud, Zvoneća, Mune, Rupa, Lipa, Brce, Mošćenička Draga, Medveja, Mošćenice, Brseč i Zagore.

Riječ je o mjestima koja imaju pravo na prehranu razine broj dva, odnosno pravo na potporu za dva kompletna subvencionirana obroka dnevno. Predstavnici studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci vjeruju kako bi se u slučaju prihvaćanja prijedloga olakšalo studiranje studentima s prebivalištem i boravištem u ovih 19 navedenih mjesta. 

Sličan je prijedlog podržalo Ministarstvo prije dvije godine, kada su osim studenata s prijavljenim prebivalištem i boravištem u Primorsko-goranskoj županiji pravo na prehranu razine broj jedan ostvarili i studenti koji dolaze iz Crikvenice, Čabra, Delnica, Novog Vinodolskog, Vrbovskog, Broda Moravice, Fužina, Lokva, Mrkoplja, Ravne Gore, Skrada i Vinodolske općine te s otoka Cresa, Krka, Lošinja i Raba.