LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu

Otvoren Natječaj za financiranje studentskih programa na Sveučilištu u Splitu

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu raspisao je Natječaj za financiranje programa pojedinačnih studenata te studentskih zborova, udruga i skupina. Rok je za prijavu programa 24. ožujka.

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu raspisao je Natječaj za financiranje programa pojedinačnih studenata te studentskih zborova, udruga i skupina. Rok je za prijavu programa 24. ožujka.

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu raspisao je Natječaj za financiranje studentskih programa Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu za 2019. godinu. Ukupan je iznos natječajnih sredstava 500 tisuća kuna, a svoje programe mogu prijaviti studentski zborovi, registrirane udruge i skupine koje djeluju pri Sveučilištu u Splitu, kao i individualni redoviti studenti navedene ustanove.

Programi obuhvaćaju pet kategorija koje će biti moguće financirati, a to su: radionice, predavanja i tribine, studentski mediji i kulturna događanja, znanstveno-istraživački rad, inovativno-tehnološki projekti i sport. Kriteriji su po kojima će se vrednovati pojedini program sljedeći:

  • broj sudionika ili korisnika
  • interdisciplinarnost, inovativnost, dugoročnost, održivost i tradicija
  • suradnja na studentskom programu
  • uključivanje studenata sa smanjenim mogućnostima u program
  • hodogram i način vidljivosti
  • potpora drugih organizacija i pojedinaca studentskom programu
  • značaj programa za studente Sveučilišta u Splitu.

Rok je za prijavu programa 24. ožujka, a vrši se elektroničkim putem. Rezultati će Natječaja biti objavljeni na stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Više je informacija dostupno na poveznici.

FOTO: PIXABAY