LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska podrška

Sveučilište u Osijeku dodjeljuje 210 stipendija i potpora

Do 16. veljače osječki studenti mogu se prijaviti za jednu od četiriju kategorija stipendija i potpora koje dodjeljuje Sveučilište u Osijeku – stipendije za izvrsnost, stipendije studentima aktivnim sportašima, stipendije studentima u stanju socijalne potrebe i potpore studentima u stanju socijalne potrebe.

Do 16. veljače osječki studenti mogu se prijaviti za jednu od četiriju kategorija stipendija i potpora koje dodjeljuje Sveučilište u Osijeku – stipendije za izvrsnost, stipendije studentima aktivnim sportašima, stipendije studentima u stanju socijalne potrebe i potpore studentima u stanju socijalne potrebe.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija i potpora u tekućoj akademskoj godini svim redovitim studentima. Odnosi se na studente preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, ali i na studente preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Stipendije i potpore dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

  • stipendije za izvrsnost (130 stipendija)
  • stipendije studentima aktivnim sportašima (10 stipendija)
  • stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (60 stipendija)
  • potpore studentima u stanju socijalne potrebe (10 potpora)

Opći uvjeti koje student mora ispuniti da bi stekao pravo na stipendiju:

  • mora biti hrvatski državljanin, što dokazuje preslikom domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnice ili preslikom obiju strana osobne iskaznice
  • mora imati status redovitog studenta na bilo kojoj nastavnoj sastavnici Sveučilišta, što dokazuje ovjerom na prijavnom obrascu koji se nalazi na stranicama Sveučilišta

Popunjen obrazac A, B, C ili D (ovisno o kategoriji u koju pripada) student je dužan, uz priložene isprave i dokaze o ispunjavanju uvjeta Natječaja, dostaviti isključivo poštom, i to na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31 000 Osijek, s naznakama:

  • Kategorija A – „Natječaj za stipendije za izvrsne studente"
  • Kategorija B – „Natječaj za stipendije studentima aktivnim sportašima"
  • Kategorija C – „Natječaj za stipendije studentima u stanju socijalne potrebe"
  • Kategorija D – „Natječaj za potpore studentima u stanju socijalne potrebe"

Prijave su započele 2. veljače, a traju do 16. veljače. Informacije o ostalim uvjetima vezanima za svaku pojedinu kategoriju mogu se pročitati u tekstu Natječaja, a za sve dodatne obavijesti studenti se mogu obratiti na mail adresu: stipendije@unios.hr.

FOTO: WIKIPEDIA