LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zaklada Zamah

„Kreativni fond mladih Uzgon" financirao deset projekata mladih

Filantropskim projektom nazvanim „Kreativni fond mladih UZGON" financiraju se projekti mladih i za mlade. Fond podupire organizacije prepoznavanjem i omogućavanjem realizacije njihovih inovativnih i utjecajnih ideja.

Filantropskim projektom nazvanim „Kreativni fond mladih UZGON" financiraju se projekti mladih i za mlade. Fond podupire organizacije prepoznavanjem i omogućavanjem realizacije njihovih inovativnih i utjecajnih ideja.

Trenutna gospodarska situacija i besperspektivnost mladih ljudi koji sve više odlaze iz države potaknule su prije nekoliko mjeseci Zakladu Zamah na pokretanje novog projekta pod nazivom Kreativni fond mladih UZGON. Riječ je o filantropskom projektu kojim se financiraju projekti mladih i za mlade.

Trenutno su njime obuhvaćene tri županije: Grad Zagreb, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija. U ovih nekoliko mjeseci postojanja, Fond je odobrio 150 000 kn. Cilj je projekta pomoći mladima lokalne zajednice u različitim područjima njihova života prikupljanjem sredstava i osiguravanjem potpore. Fond reagira na njihove potrebe i time im osigurava bolju budućnost.

Ovo je inovativni, održivi model financiranja projekata mladih u lokalnim zajednicama koji omogućuje edukaciju svih sudionika, realizaciju projekata i rješavanje njihovih problema. Aktivnom ulogom fonda radi se na promociji odgovorne filantropije i stvaranju poticajnog okruženja za društveno-ekonomsku afirmaciju u lokalnim sredinama te se želi dugoročnije osnažiti poziciju i utjecaj mladih.

Dakle, jedan je od bitnih ciljeva Uzgona i podizanje svijesti o potrebi davanja i sudjelovanja lokalnih poduzeća i stanovništva u potpori mladima. Na mladima svijet ostaje – pitanje je što svatko od nas čini za njih i za njihovu budućnost, koliko je svatko od nas filantrop?

 Filantropija (grč.), čovjekoljublje; ponašanje koje potiče i širi djela pomaganja i ljubavi prema bližnjemu. – stoji u Hrvatskom leksikonu.

U nekoliko mjeseci postojanja Fond je financirao deset projekata (od financiranja edukativnih projekata, preko projekata koji potiču mlade na kvalitetno korištenje slobodnog vremena, do financiranja projekata za mlade s posebnim potrebama). Zajedničko im je svima da su ih mladi pokrenuli ili su organizirani za njih.

Fond podupire organizacije koje rade s mladima prepoznavanjem i omogućavanjem realizacije njihovih inovativnih i utjecajnih ideja. Ako ste vi pak grupa mladih ljudi ili organizacija koja radi za dotičnu populaciju, a imate kvalitetne projektne ideje, obratite se Uzgonu. Također, pozivaju se svi građani i poslovni subjekti da podrže kontinuirano financiranje ovakvih izdvajanja. 

Donosimo popis do sada financiranih projekata :

  1. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (Mlade žene žele raditi),
  2. Klub mladih tehničara Dankovec (Inkubator mladih tehničara Dankovec),
  3. Hrvatska škola Outward Bound (Kreativnim provođenjem slobodnog vremena danas za snažnije društvo sutra),
  4. Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva (Mladi za mlade),
  5. Savez za pravedno društvo (Zelena zona grada Bjelovara),
  6. Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture (Svih 5 za 5),
  7. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (Pjesme moga kraja),
  8. CISV Hrvatska – dječja organizacija (CISV – volontiram, učim i putujem),
  9. Motoklub Bjelovar (Sigurna vožnja motociklom),
  10. Hrvatski savez udruga mladih i studenata s invaliditetom (Informacija – socijalizacija).

Detaljnije informacije možete pronaći na poveznici ili ih možete zatražiti putem e-maila: zamah@zamah.hr.

FOTO: MOJA ASISTENCA