LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Stipendiranje redovitih studenata

Hrvatska narodna banka dodjeljuje 8 stipendija u visini od 3000 kuna

Studenti ekonomije, informatike i matematike imaju mogućnost dobivanja stipendije Hrvatske narodne banke u sklopu natječaja koji traje do 30. rujna 2019.

Studenti ekonomije, informatike i matematike imaju mogućnost dobivanja stipendije Hrvatske narodne banke u sklopu natječaja koji traje do 30. rujna 2019.

Ove će godine Hrvatska narodna banka dodijeliti osam stipendija u visini od 3000 kuna neto mjesečno studentima odgovarajućeg profila, potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci. Stipendije će biti dodijeljene onima koji će jednog dana postati uspješni stručnjaci u svom području. Četiri će stipendije biti dodijeljene studentima informatike, dvije studentima ekonomije te dvije studentima matematike. 

Ono što se očekuje od stipendista jesu redoviti upis u svaki sljedeći semestar, odnosno svaku sljedeću akademsku godinu, dostava potvrde fakulteta/visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru svakog semestra, kao i završetak studija šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra posljednje upisane akademske godine Zauzvrat će HNB početi s isplatom stipendije od semestra, mjeseca i kalendarske godine u kojoj se zaključi ugovor o stipendiranju, a isplate svake sljedeće stipendija bit će najkasnije do 15. u mjesecu. Osim toga, stipendisti će moći koristiti stručnu knjižicu HNB-a.

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu:

  • upisani studij i studijski program, odnosno smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke
  • rezultati ostvareni tijekom postupka odabira
  • procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci
  • uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka ocjena i slično) te drugi postignuti rezultati na natjecanjima, kao i ostvarene nagrade (nagrada rektora/dekana)
  • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova, odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu
  • ukupno ostvareni broj ECTS bodova do trenutka prijave
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Kandidati za stipendiju popunjenu Prijavnicu dostavljaju u preuzetom, definiranom formatu elektronički na adresu ljudski.resursi@hnb.hr. Ostali dokumenti koji su potrebni za prijavu mogu se dostaviti skenirano, zajedno s Prijavnicom na istu e-mail adresu ili poštom na adresu koja se nalazi na poveznici, i to sve do krajnjeg roka prijave, odnosno najkasnije do 30. rujna 2019.

Uvjete o postupku Natječaja, informacije o postupku prijave te obveze stipendista i Hrvatske narodne banke možete pronaći na ranije navedenoj poveznici.

FOTO: PIXABAY