LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
NA TEMELJU SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

17 studenata sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dobilo je jednokratnu potporu za studiranje

Ukupno 17 studenata sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ostvarilo je pravo na jednokratnu pomoć koja će im pružiti financijsku podršku u daljnjem obrazovanju.

Ukupno 17 studenata sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ostvarilo je pravo na jednokratnu pomoć koja će im pružiti financijsku podršku u daljnjem obrazovanju.

Povjerenstvo Sveulilišta Jurja Dobrile u Puli za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa temeljem pregleda cjelokupne dokumentacije i prigovora donijelo je odluku o Konačnoj Rang listi studenata koji će ostvariti pravo na jednokratnu potporu zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa.

Ukupno 17 studenata ostvarilo je pravo na jednokratnu pomoć koja će im pružiti financijsku podršku u daljnjem obrazovanju. Rezultati su dostupni na sljedećoj poveznici
FOTO: UNSPLASH