LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Baš si neki dan pripremio skriptu s kojom si rasturio na ispitu? Od starije seke si dobila super pitanja po kojima učiš, a profa ih svake godine ponavlja? Imaš ful jednostavan priručnik za skužit matematiku? Raspitao si se i znaš šta lik pita na usmenom?
Nije bitno! Budi kolegijalan, pronađi predmet kojem skripta pripada ili o kojem imaš informaciju i podijeli s kolegama studentima!
DOKUMENTI
Uvod u elektrokemiju
Preuzmi datoteku (361.7 KB)
Uvod u kem. kinetiku
Preuzmi datoteku (1.4 MB)
Uvod u spektroskopiju
Preuzmi datoteku (812.6 KB)
Uvod u termodinamiku
Preuzmi datoteku (1.9 MB)
Elektrokemijski članci
Preuzmi datoteku (411.1 KB)
Termokemija
Preuzmi datoteku (938.9 KB)
Integrirani zakon za brzinu
Preuzmi datoteku (592.4 KB)
Uvod u spektroskopiju 2
Preuzmi datoteku (465.1 KB)
Električna svojstva molekula
Preuzmi datoteku (355.0 KB)
Entropija
Preuzmi datoteku (1.2 MB)
Kinetika i mehanizam reakcije
Preuzmi datoteku (1.5 MB)
Potencijal
Preuzmi datoteku (637.0 KB)
Entropija 3. zakon
Preuzmi datoteku (230.4 KB)
Enzimska kinetika
Preuzmi datoteku (1.9 MB)
Rotacijska i vibracijska spektroskopija
Preuzmi datoteku (947.4 KB)
Potenciometrija
Preuzmi datoteku (745.3 KB)
Helmholtzova i Gibbsova energija
Preuzmi datoteku (801.3 KB)
IR spektroskopija
Preuzmi datoteku (1.7 MB)
Vodljivost iona
Preuzmi datoteku (358.5 KB)
Kemijski potencijal
Preuzmi datoteku (955.5 KB)
Prijenos energije
Preuzmi datoteku (509.2 KB)
Raman spektroskopija
Preuzmi datoteku (1.4 MB)
UV-VIS
Preuzmi datoteku (1.2 MB)
pH i pKa
Preuzmi datoteku (546.5 KB)
Smjese i Aktiviteti
Preuzmi datoteku (1.0 MB)
Elektrokemijske reakcije
Preuzmi datoteku (525.6 KB)
Ravnoteža
Preuzmi datoteku (401.0 KB)
UV-VIS primjena
Preuzmi datoteku (1.2 MB)
Laser
Preuzmi datoteku (1.8 MB)
NMR
Preuzmi datoteku (1.7 MB)