LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Baš si neki dan pripremio skriptu s kojom si rasturio na ispitu? Od starije seke si dobila super pitanja po kojima učiš, a profa ih svake godine ponavlja? Imaš ful jednostavan priručnik za skužit matematiku? Raspitao si se i znaš šta lik pita na usmenom?
Nije bitno! Budi kolegijalan, pronađi predmet kojem skripta pripada ili o kojem imaš informaciju i podijeli s kolegama studentima!
DOKUMENTI
A deklinacija i iznimke
Preuzmi datoteku (48.1 KB)
O deklinacija i iznimke
Preuzmi datoteku (825.0 KB)
III deklinacija (konsonantske osnove)
Preuzmi datoteku (189.0 KB)
III deklinacija (i osnove)
Preuzmi datoteku (163.7 KB)
Osobitosti III deklinacije
Preuzmi datoteku (186.6 KB)
IV deklinacija
Preuzmi datoteku (367.2 KB)
V deklinacija
Preuzmi datoteku (198.3 KB)
Prva osnova
Preuzmi datoteku (100.7 KB)
Pasiv oblici i uporaba
Preuzmi datoteku (855.5 KB)
Tvorba imperfekta
Preuzmi datoteku (288.1 KB)
Tvorba futura I
Preuzmi datoteku (290.0 KB)
Particip prezenta aktivnog
Preuzmi datoteku (847.7 KB)
Izgovor, pravila naglašavanja
Preuzmi datoteku (230.6 KB)
Vrste riječi i rječnički oblik
Preuzmi datoteku (233.2 KB)
Pridjevi II klase
Preuzmi datoteku (166.1 KB)
Razvoj jezika, pismo
Preuzmi datoteku (1.1 MB)
Sistematizacija zamjenica
Preuzmi datoteku (333.2 KB)
Magistrati
Preuzmi datoteku (160.0 KB)
Prijevodi za usmeni ispit
Preuzmi datoteku (42.5 KB)