LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Baš si neki dan pripremio skriptu s kojom si rasturio na ispitu? Od starije seke si dobila super pitanja po kojima učiš, a profa ih svake godine ponavlja? Imaš ful jednostavan priručnik za skužit matematiku? Raspitao si se i znaš šta lik pita na usmenom?
Nije bitno! Budi kolegijalan, pronađi predmet kojem skripta pripada ili o kojem imaš informaciju i podijeli s kolegama studentima!
MAPE
Ambalaža
0 materijala
Baze podataka
0 materijala
City logistika
0 materijala
Fizika
0 materijala
Informacijske tehnologije u poslovanju
0 materijala
Integralni i intermodalni sustavi
0 materijala
Investiranje i financiranje
0 materijala
Logistika prijevoza putnika
0 materijala
Logistika transporta tereta i skladištenje
0 materijala
Marketing u transportu
0 materijala
Matematika I
0 materijala
Matematika II
0 materijala
Materijali u transportu
0 materijala
Osnove elektrotehnike
0 materijala
Osnove ITS
0 materijala
Osnove logističkih sustava
0 materijala
Osnove logistike
0 materijala
Osnove poduzetništva i menadžmenta
0 materijala
Osnove tehnologije cestovnog prometa
0 materijala
Osnove tehnologije vodnog prometa
0 materijala
Osnove tehnologije željezničkog prometa
0 materijala
Osnove tehnologije zračnog prometa
0 materijala
Poslovna komunikologija
0 materijala
Poslovna matematika i statistika
0 materijala
Poslovni engleski jezik I
0 materijala
Poslovni engleski jezik II
0 materijala
Poslovni njemački jezik I
0 materijala
Poslovni njemački jezik II
0 materijala
Prekrcajna mehanizacija
0 materijala
Projektiranje računalnih mreža
0 materijala
Prometna infrastruktura
0 materijala
Prometna tehnika i sigurnost
0 materijala
Prometno pravo
0 materijala
Rukovođenje i organizacija prometnog poduzeća
0 materijala
Seminarski rad
0 materijala
Sigurnost i zaštita logističkog procesa
0 materijala
Špedicija, rizik i osiguranje
0 materijala
Tjelesna i zdravstvena kultura
0 materijala
Uvod u računarstvo
0 materijala
Vjerojatnost i statistika
0 materijala
Zaštita u prometu
0 materijala
Završni rad
0 materijala