LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Baš si neki dan pripremio skriptu s kojom si rasturio na ispitu? Od starije seke si dobila super pitanja po kojima učiš, a profa ih svake godine ponavlja? Imaš ful jednostavan priručnik za skužit matematiku? Raspitao si se i znaš šta lik pita na usmenom?
Nije bitno! Budi kolegijalan, pronađi predmet kojem skripta pripada ili o kojem imaš informaciju i podijeli s kolegama studentima!
DOKUMENTI
Zadaća
Preuzmi datoteku (8.0 KB)
Uvod u logopedsku dijagnostiku
Preuzmi datoteku (436.7 KB)
Standardizirani testovi
Preuzmi datoteku (429.4 KB)
Procjena pripovjedne sposobnosti
Preuzmi datoteku (716.8 KB)
Procjena jezika
Preuzmi datoteku (614.8 KB)
Procjena čitanja i pisanja
Preuzmi datoteku (1.3 MB)
Pisanje nalaza
Preuzmi datoteku (1.4 MB)
Procjena motorike govora
Preuzmi datoteku (1.4 MB)
Procjena socijalne komunikacije u ranoj dobi
Preuzmi datoteku (671.1 KB)
Procjena pragmatike i socijalne komunikacije u školske djece i odraslih osoba
Preuzmi datoteku (1.5 MB)
Procjena poremećaja glasa
Preuzmi datoteku (765.9 KB)
Dijagnostika mucanja
Preuzmi datoteku (628.6 KB)
Prilagodba oblika procjene za djecu koja otežano surađuju i/ili imaju višestruke teškoće
Preuzmi datoteku (1.1 MB)
Skripta iz logopedske dijagnostike
Preuzmi datoteku (1.1 MB)
POMOĆ KOD PISANJA LOGOPEDSKOG NALAZA
Preuzmi datoteku (76.0 KB)