63c180f86ed541b91e85f974fe956890c0848a29

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na Studentski.hr

O projektu

Moot Court Croatia je natjecanje u obliku simuliranog suđenja na kojem se rješava hipotetski pravni slučaj. Organizator natjecanja je eSTUDENT.

Studenti iz Hrvatske su na međunarodnim natjecanjima toga tipa dosad ostvarivali iznimne rezultate što im je pomoglo da kasnije imaju perspektivne i uspješne profesionalne karijere.

Prednost Moot Court Croatia naspram ostalih jest što će se odvijati na hrvatskom jeziku i prema hrvatskom pozitivnom pravu. Sudjelovanje na natjecanju je otvoreno za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci koji su na trećoj ili višoj godini studija. U organiziciji Moot Court Croatia sudjeluju i studenti s pravnih fakulteta u Osijeku, Rijeci i Splitu koji svojim doprinosom pomažu da natjecanje dobije nacionalni karakter. Također, neposredno sudjeluju i profesori s Pravnog fakulteta.

Cilj natjecanja:
Sudjelovanjem u natjecanju studentima se omogućava da sami sebi otvore put ka zaposlenju te dobiju priznanje i prije nego što su završili Pravni fakultet. Svrha natjecanja je približiti studentima rad u praksi te dati im priliku za kreativan i izazovan rad.

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve projekte