Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koji dio fakulteta ti je najviše prirastao srcu?

Dvorana za predavanje

9%

Knjižnica

16%

Referada

11%

Dvorište

14%

Kafić pored fakulteta

49%