Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Od kojeg bi se datuma trebale puštati božićne pjesme?

Od 1. prosinca

65%

Od 1. studenog

3%

Od 24. prosinca

18%

Kroz cijelu godinu

8%

Nikad. Mrzim božićne pjesme.

6%