Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koji dio fakulteta ti je najviše prirastao srcu?

Dvorana za predavanje

11%

Knjižnica

16%

Referada

14%

Dvorište

12%

Kafić pored fakulteta

46%