Studentske institucije

fakultet

Institution college 1e479f128577ca907c8f4808210ecc3090d89c61229f7377eec821c152ebce0a

Teološki fakultet

Zagreb

dr. sc. Vitomir Belaj

studentski centar

Institution center 03becbab700878063dc01a5d7ff9fa09401af85cd62504fbd738bc612d8e2c75

Studentski centar Karlovac

SCKA

Karlovac

Davor Jurčević

fakultet

55192aae3b1e851017309b0f122f405beb3e4bb4

Učiteljski fakultet

Osijek

dr. sc. Anđelka Peko

fakultet

Institution college 1e479f128577ca907c8f4808210ecc3090d89c61229f7377eec821c152ebce0a

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

PBF

Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar

fakultet

Ae6ce7172b46d7d1250fe952c3172a4a93470926

Kineziološki fakultet

Split

Prof.dr.sc. Đurđica Miletić Prodekani:

Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koji dio fakulteta ti je najviše prirastao srcu?

Dvorana za predavanje

9%

Knjižnica

16%

Referada

11%

Dvorište

14%

Kafić pored fakulteta

49%