Studentske institucije

sveučilište

55c1b8c6ad22e3eac5cd026da26afab1e03f6585

Sveučilište Sjever

UNIN

Koprivnica

Prof. dr.sc. Marin Milković

fakultet

5470d61b0242ffac212ad9221ddf998562a5410f

Ekonomski fakultet

EFOS

Osijek

prof. dr. sc. Vladimir Cini

fakultet

55192aae3b1e851017309b0f122f405beb3e4bb4

Učiteljski fakultet

Osijek

dr. sc. Anđelka Peko

fakultet

5b804e481cada7a0238a8dbbce9e3f41e12eb387

Veleučilište VERN

VERN

Zagreb

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

sveučilište

Institutions no picture afc17a1460587e95ac54f9c4971ed5e7e77f436a8643ef36753d959b937e8629

Sveučilište u Splitu

Split

Šimun Anđelinović prof. dr. sc.

fakultet

Cc54cba822f32d93110f6c75edbffcc05bb73819

Agronomski fakultet

AGR

Zagreb

prof. dr. sc. Tajana Krička

fakultet

2786241b7c2881da5fcd3bd6d4bb4c488f8a04c8

Pomorski fakultet

Rijeka

dr. sc. Serđo Kos

Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koji dio fakulteta ti je najviše prirastao srcu?

Dvorana za predavanje

10%

Knjižnica

17%

Referada

14%

Dvorište

14%

Kafić pored fakulteta

46%