8dab26e226824e9f67aa65db6e1c8e3344e7925f

Fakultet elektrotehnike i računarstva

FER

Zagreb, fakultet

Prof. dr. sc. Mislav Grgić

Kontakt

Unska 3

Mail: fer@fer.hr

Telefon: (01) 612 9999

Fax: (01) 617 0007

Studentska referada

Telefon: (01) 6129-520

Mail: stuslu@fer.hr

Knjižnica

samo za studente

Studentski predstavnik

Luka Humski

Prijavi neispravan podatak.

Komentari

Vezane institucije

fakultet

0de868bf6eb2ca3680a1caebfb35608b1d98d286

Akademija dramske umjetnosti

ADU

Zagreb

izv. prof. art. Franka Perković Gamulin

fakultet

8f5b3fa11baecfe7716eec6d74a0fe20aa78ffff

Akademija likovnih umjetnosti

ALU

Zagreb

Izv.prof.art. Aleksandar Battista Ilić

fakultet

Cc54cba822f32d93110f6c75edbffcc05bb73819

Agronomski fakultet

AGR

Zagreb

prof.dr.sc. Zoran Grgić

fakultet

38f2e98b5567c6160c488abb73211a34e1935da5

Arhitektonski fakultet

AF

Zagreb

izv.prof. Boris Koružnjak

Pogledaj sve institucije