Impressum

www.studentski.hr je projekt udruge „Studentski informativni kutak“.
Za sva opća pitanja obratite nam se na mail: info@studentski.hr

REDAKCIJA PORTALA

Glavni urednik: Marin Karadžija, marin.karadzija@studentski.hr TEL: +385 98 187 0504

Zamjenica glavnog urednika: Ana Škriljevečki, ana.skriljevecki@studentski.hr

Zamjenica glavnog urednika i voditeljica odnosa s javnošću: Ana Marasović, ana.marasovic@studentski.hr

Voditeljica lekture: Sara Futač, sara.futac@studentski.hr

MAIL: redakcija@studentski.hr

MARKETING

Voditelj marketinga: Nikola Jelovečki, nikola.jelovecki@studentski.hrTEL: +385 91 595 0166

Urednica društvenih mreža: Antonia Glavan, antonia.glavan@studentski.hr

Oglašavanje: oglasavanje@studentski.hr

POSLOVI

MAIL: posao@studentski.hr

SURADNJA SA STUDENTIMA (UDRUGE I PROJEKTI)

Voditeljica suradnje s udrugama: Barbara Božić, barbara.bozic@studentski.hr

MAIL:  udruge@studentski.hr

PRIKLJUČI SE!

MAIL: ljudski.resursi@studentski.hr

 

PODACI O NOSITELJU PROJEKTA:

UDRUGA „STUDENTSKI INFORMATIVNI KUTAK“

Ulica grada Vukovara 224, 10000 Zagreb
OIB: 31587190315
IBAN: HR31 2340 0091 1105 3521 1
WEB: www.studentski.hr/udruga/studentski-informativni-kutak
MAIL: info@studentski.hr

Predsjednik udruge: Branimir Čulina, branimir.culina@studentski.hr

Voditelj projekta: Nikola Jelovečki, nikola.jelovecki@studentski.hr

Za zastupanje je ovlaštena tvrtka Digital Media d.o.o, Ulica grada Vukovara 224, 10000 Zagreb.

Projekt je tehnički realizirala tvrtka Ars Futura d.o.o.

U Zagrebu, dana 09. rujna, 2015. godine.