Studentske institucije

fakultet

7923fea4477c3a7654ff76a0f930f029ada4818e

Pravni fakultet

Osijek

prof. dr. sc. Igor Bojanić

fakultet

822549acaf131873cf8e29b664bb92ac2f876da3

Filozofski fakultet

FFRI

Rijeka

dr. sc. Predrag Šustar

fakultet

249baceacf52dd8c8156d38936495064a5c09980

Hrvatski studiji

HrStud

Zagreb

prof.dr.sc. Josip Talanga

fakultet

5a5318c643e16a67cb5488ecb37dce6090ba97b6

Visoka poslovna škola Zagreb

VPSZ

Zagreb

dr.sc. Lukša Lulić

Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Ostavi se interneta i kreni s učenjem!

Neću!

29%

Dobro, idem, glupi ste

18%

RIješio/la sam sve ispite

32%

Odustao/la sam već davno od učenja

21%